ΚΑΤΑΡΡΙΠΤΕΤΑΙ Ο ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ

Καταρρίπτεται όλος ο σχεδιασμός της   κ. Γεροβασίλη και του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης όσον αφορά την αξιολόγηση, σύμφωνα και με την ποιο κάτω δικαστική απόφαση μπορούν να συμμετέχουν στην κρίση της ιεραρχίας όλοι οι εργαζόμενοι ισότιμα. (Είτε συμμετείχαν είτε όχι στην απεργία-αποχή από την αξιολόγηση).

seda