Σύλλογος Εργαζομένων Δήμου Αθηναίων
Σύλλογος Εργαζομένων Δήμου Αθηναίων

58η Εγκύκλιος του Υπ.Εσωτερικών

Και νέα εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών σχετικά με τα Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού (58η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ) που κυρίως αφορά την Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού.

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να διαβάσετε την εγκύκλιο.

https://seda.gr/wp-content/uploads/2021/08/272401640_9ΚΗΩ46ΜΤΛ6-ΕΜ2.pdf