Σύλλογος Εργαζομένων Δήμου Αθηναίων
Σύλλογος Εργαζομένων Δήμου Αθηναίων

29 ΜΑΪΟΥ 1453

«…με κοινή απόφαση όλοι αυτοπροαίρετα
θα πεθάνουμε και δε θα λογαριάσουμε τη ζωή μας»
. Κωνσταντίνος ΙΑ’ Παλαιολόγος.

570 χρόνια από την Άλωση της Πόλης.
Δεν έσβησε του Γένους η ψυχή. Εκεί χτυπά προσμένοντας.