Σύλλογος Εργαζομένων Δήμου Αθηναίων
Σύλλογος Εργαζομένων Δήμου Αθηναίων

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΙΜΑΤΟΣ

Υπεύθυνοι Αιμοδοσίας

Πολυμερόπουλος Βασίλειος

Χρυσανθακόπουλος Ιωάννης

Κακλαμάνη Ευαγγελία

Η τράπεζα αίματος ιδρύθηκε το 1992 και λειτουργεί βάσει του Ν.1820/88 και της με αρ.πρωτ.31693/94 εγκυκλίου του Υπουργείου Προεδρίας. Είναι μία μεγάλη Τράπεζα Αίματος και συνεχίζει απρόσκοπτα την λειτουργία της όλο αυτό το χρονικό διάστημα, συνεργαζόμενη με συγκεκριμένα κέντρα αιμοδοσίας και πραγματοποιώντας τακτικές αιμοδοσίες τρείς (3) φορές το χρόνο (ανά τετράμηνο)

Έχουν προσέλθει περιοδικά ως αιμοδότες πάνω από 4.000 άτομα και έχει χορηγήσει χιλιάδες μονάδες αίματος στους έχοντες ανάγκη δικαιούχους.

Ο αιμοδότης καλύπτεται από την τράπεζα τόσο ο ίδιος όσο και οι συγγενείς του Α΄βαθμού (Γονείς,Σύζυγοι,Παιδιά) απεριόριστα, εκτός εάν υπάρχει αδυναμία κάλυψης από τα κέντρα αιμοδοσίας για συγκεκριμένους λόγους (μη ύπαρξη ορισμένης ομάδας αίματος κ.λ.π.)

Οι μη αιμοδότες μέλη του Σ.Ε.Δ.Α. μπορούν να ζητήσουν κάλυψη σε αίμα μόνον για τους ίδιους και εάν υπάρχει η δυνατότητα συνεκτιμώντας τα δεδομένα η τράπεζα τους καλύπτει.

Η προσφορά σε αίμα αποτελεί πράξη ύψιστης κοινωνικής προσφοράς και ευαισθησίας αλλά και ασφαλή κατοχύρωση του αιμοδότη σε κάθε αναγκαία περίπτωση.

              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                        Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΟΛΥΜΕΡΟΠΟΥΛΟΣ                                ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ