Σύλλογος Εργαζομένων Δήμου Αθηναίων
Σύλλογος Εργαζομένων Δήμου Αθηναίων

ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ

Με αφορμή το μέτρο της τηλεργασίας που επανήλθε ενόψει της επέλασης της μετάλλαξης «Όμικρον», ο Σύλλογος αισθάνεται την ανάγκη να σταθεί στο θέμα, στη γενική του όμως υπόσταση.

Ο θεσμός της τηλεργασίας εισήλθε στην εργασιακή μας πραγματικότητα λόγω της πανδημίας. Αποτελούσε όμως ήδη μια πραγματικότητα σε παγκόσμιο επίπεδο, κυρίως στον ιδιωτικό τομέα. Είναι ένα ζήτημα το οποίο από δω και πέρα οφείλει να μας απασχολεί έντονα και σε συνδικαλιστικό επίπεδο. Όχι όμως στην έκφανση της στείρας άρνησής του, αλλά στη βάση του ρεαλισμού και της ορθής εφαρμογής του.

Σε μια πρώτη θεώρηση του νέου νόμου (Ν. 4807/2021), πιστεύουμε πως θα εξυπηρετήσει κατηγορίες συναδέλφων όπως είναι οι γονείς ανήλικων τέκνων, οι φροντιστές μελών οικογενείας με προβλήματα υγείας κτλ. Από την άλλη ο -υπό κανονικές συνθήκες- οικειοθελής χαρακτήρας του μέτρου κινείται στην θετική κατεύθυνση.

Στεκόμαστε ιδιαίτερα όμως, σε πρώτη φάση, στο ότι «οι τηλεργαζόμενοι απολαμβάνουν τα ίδια δικαιώματα και υπέχουν τις ίδιες υποχρεώσεις με τους μη τηλεργαζόμενους υπαλλήλους» (όπως αναφέρει το Άρθρο 5, παρ. β του Νόμου) γεγονός που θα πρέπει να αφορά τόσο στο εργασιακό, όσο και στο συνταξιοδοτικό επίπεδο. Θεωρούμε ταυτόχρονα ότι με σαφήνεια η διάταξη αυτή καθορίζει και το καθεστώς της τυχόν υπερωριακής απασχόλησης. Οι συνάδελφοι που απασχολούνται με τηλεργασία, όταν σε αρκετές περιπτώσεις η παρεχόμενη εργασία τους υπερβαίνει αποδεδειγμένα το ωράριο εργασίας τους, δεν νοείται να μένουν εκτός προγραμματισμού υπερωριακής αποζημίωσης.

Η τηλεργασία είναι μια νέα πραγματικότητα, η οποία στο μέλλον θα καταστεί πιο γενική και σε μεγαλύτερο φάσμα της εργασιακής μας ζωής, ιδιαιτέρως δε σε συγκεκριμένους τομείς όπως για παράδειγμα η πληροφορική στο πλαίσιο της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Άποψή μας είναι ότι σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να αντικατασταθεί η δια ζώσης εργασία, στους ιδιαίτερους εργασιακούς χώρους από την απομακρυσμένη τηλεργασία.

Το να εθελοτυφλούμε όμως ή να αρνούμαστε την πραγματικότητα δεν θα λύσει και δεν θα προλάβει τα όποια προβλήματα υπάρξουν. Η επιδίωξη μας θα πρέπει να είναι ο εντοπισμός των προβλημάτων, η ανάδειξη και η επίλυσή τους, πάντα στη βάση της αντίληψης ότι η μεν ηλεκτρονική διακυβέρνηση είναι μια πραγματικότητα, η δε δια ζώσης εργασία τουλάχιστον για ένα μεσοπρόθεσμο διάστημα δεν μπορεί να αντικατασταθεί. 

Σε κάθε περίπτωση –και όταν θα έχει εκδοθεί το Προεδρικό Διάταγμα με το οποίο θα τεθεί σε εφαρμογή επί της ουσίας ο Νόμος- ο Σύλλογος θα επανέλθει στο ζήτημα. 

Για το ΔΣ

Ο Πρόεδρος, Β.Πολυμερόπουλος.

Ο Αν.Γεν.Γραμματέας, Ι.Χρυσανθακόπουλος.