Σύλλογος Εργαζομένων Δήμου Αθηναίων
Σύλλογος Εργαζομένων Δήμου Αθηναίων

Σ.Ε.Δ.Α.

1931
Διαχρονική πορεία

Διαχρονική Πορεία Σ.Ε.Δ.Α

Το Σωματείο των Εργαζομένων στο Δήμο Αθηναίων ιδρύθηκε το 1931 και συμμετείχε στην Συνομοσπονδία των Δημοσίων Υπαλλήλων, η οποία είχε ιδρυθεί το 1926.

Δυστυχώς, οι μαρτυρίες για τη δράση του Σωματείου αυτή την περίοδο είναι πενιχρές και βασίζονται κυρίως στις μνήμες παλαιών Συναδέλφων.Το μόνο σίγουρο είναι ότι κατά τη διάρκεια της κατοχής υπήρξε συμμετοχή των Εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων στην αντίσταση. Για τον λόγο αυτό, το 2002 ο τότε Δήμαρχος κ. Δημήτρης Αβραμόπουλος ανήγειρε μνημείο πεσόντων για αυτούς τους Συναδέλφους στον παρακείμενο του Δημαρχείου χώρο (επί της οδού Αθηνάς).

Μετά τον πόλεμο, με πρωτοβουλία των τότε Γ. Δ/ντών του Δήμου κ.κ. Ακριθάκη Γιάννη, Καθάριου Ν. και Παναγόπουλου Α. επανιδρύθηκε το 1946 το Σωματείο Εργαζομένων του Δήμου Αθηναίων.

Πρώτος Πρόεδρος του νεοϊδρυθέντος Σωματείου εξελέγη ο Συνάδελφος Γεν. Δ/ντής κ. Καθάριος Ν. μαζί με τους Γιάννη Πέτα,  Χαράλαμπο Κόλια, Αριστείδη Παναγόπουλο και Ασημακόπουλο Βας. κ.λ.π. Τον διαδέχθηκαν ο Αρ. Παναγόπουλος , ο Ιωάννης Ακριθάκης – ο οποίος διετέλεσε την ίδια περίοδο και Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Δημοτικών Υπαλλήλων της Ελλάδος (ΟΔΥΕ)  μαζί με τους Γιώργο Δασκαλάκη, Φάνη Σταθόπουλο, Παναγιώτη Μπερδούση, Βαγγέλη Λεβέντη, Γιώργο Φιλίππου, Έκτορα Αγγελομάτη και ακολούθησαν  ο Βασ. Ασημακόπουλος , ο Γεώργιος Δασκαλάκης

Στον χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης δραστηριοποιούνται όμως συγχρόνως δύο Ομοσπονδίες. Η Ο.Δ.Υ.Ε. η οποία, όπως προαναφέρθηκε, καλύπτει τους Μόνιμους Υπαλλήλους και η ΠΟΠ – ΟΤΑ η οποία ιδρύθηκε το 1957 και στέγασε τους Εργαζομένους με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου.

Ακολούθως Πρόεδρος του Σωματείου εξελέγη ο μετέπειτα  Δ/ντης κ. Αγγελομάτης Έκτορας, επί των ημερών του οποίου το 1974 διασπάται το Σωματείο, σε Σωματείο Μονίμων Υπαλλήλων και Συνδέσμου Πτυχιούχων Υπαλλήλων του Δήμου Αθηναίων και συγχρόνως δημιουργείται η Ομοσπονδία Επιστημονικού Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Ε.Π.Τ.Α.).
Στον μεν Σύλλογο των Πτυχιούχων Πρόεδρος εκλέγεται ο Κων/νος Κίτσιος με Γεν. Γραμματέα τον Δήμ. Τσεκούρα, Γιάννη Σταθόπουλο, Γιώργο Κακκουλάκη κ.τ.λ. , στο δε Σωματείο των Μονίμων Υπαλλήλων ο Κώστας Δημητρακόπουλος με τον Κων/νο Σκιαδά, Νίκο Κατεργάκη, Τάσο Ροβόλα, Γιώργο Λιαροδήμο κ.τ.λ. και εν συνεχεία εξελέγη Πρόεδρος  ο Γιώργος Λιαροδήμος.

Το σύνολο των Μονίμων Εργαζομένων αυτήν την περίοδο δεν ξεπερνά τους 300. Το μεγάλο μέρος των Εργαζομένων ανήκει στους Συλλόγους των Ημερομισθίων, οι οποίοι λειτουργούν στον χώρο του Δήμου και ανήκουν στην Π.Ο.Π. – Ο.Τ.Α.

Το 1977  μετά από μια απεργία διαρκείας των Εργαζομένων στην Τ.Α. επεκτείνονται οι διατάξεις που αφορούσαν τους Δημοσίους Υπαλλήλους και στους Υπαλλήλους της Τ.Α.

Στο 17ο Συνέδριο της Ο.Δ.Υ.Ε. στο Μοσχάτο τροποποιείται το Καταστατικό της, μετονομάζεται σε Π.Ο.Ε.– Ο.Τ.Α. και εγγράφει στη δύναμή της και Εργαζομένους με σχέση εργασίας Αορίστου Χρόνου.

Στην περίοδο αυτή υπάρχει έντονη συνδικαλιστική δραστηριότητα αλλά και έντονος κομματισμός με αποτέλεσμα την πλήρη κομματικοποίηση των συνδικαλιστικών δραστηριοτήτων και την έντονη αντιπαράθεση μεταξύ των Παρατάξεων, οι οποίες λειτουργούν πλέον συντεταγμένα.

Στον Σύλλογο των Πτυχιούχων στην συνέχεια εκλέγονται ως Πρόεδροι ο Γιάννης Σταματόπουλος (ο οποίος χάθηκε πολύ πρόωρα) και ο Νώντας Λαμπρακάκης.

Στα μέσα του 1985 αρχίζουν οι διεργασίες για την ενοποίηση του Συλλόγου των Μονίμων Υπαλλήλων και του Συλλόγου των Πτυχιούχων με πρωτοβουλία των Κ. Κίτσιου, Γιώργου Λιαροδήμου, Νώντα Λαμπρακάκη, Κ. Σκιαδά κ.τ.λ.

Τέλος του 1985 αρχές του 1986 ενοποιούνται οι Σύλλογοι Πτυχιούχων και Μονίμων Υπαλλήλων και πρώτος Πρόεδρος  ο Νώντας Λαμπρακάκης, ο οποίος επανεκλέγεται  μέχρι το 1993 και στη συνέχεια εκλέγεται και Πρόεδρος στην Πανελλήνια Ομοσπονδία των Μονίμων Υπαλλήλων (Π.Ο.Ε. – Ο.Τ.Α.).

Από το 1993 έως το 1996 Πρόεδρος του Συλλόγου είναι ο αείμνηστος Νίκος Αλεξάκης.

Το 1994 τροποποιείται το Καταστατικό του Σ.Υ.Δ.Α. και εγγράφονται πλέον και οι Εργαζόμενοι με σχέση εργασίας Αορίστου Χρόνου (μέχρι τότε ως μέλη εγγράφονταν μόνο οι Μόνιμοι Υπάλληλοι) και μετoνομάζεται από Σ.Υ.Δ.Α. σε Σ.Ε.Δ.Α. (Σωματείο Εργαζομένων Δήμου Αθηναίων).

Η περίοδος 1996-1998 είναι μια ανώμαλη περίοδος. Καμιά Παράταξη δεν έχει αυτοδυναμία αλλά και η συνεννόηση μεταξύ των είναι δύσκολη με αποτέλεσμα να οδηγηθούμε σε εξαμηνιαία προεδρεία.

Πρόεδροι για ένα εξάμηνο υπήρξαν οι Συνάδελφοι Κοντοκώστας Ανδρέας, Σταυριανίδης Στάθης και Τσιάκου Ντίνα.

Το 1998 εξελέγη Πρόεδρος ο Ανδρέας Κοντοκώστας μέχρι το 2000.

Μετά τις εκλογές του 2000 εκλέγεται Πρόεδρος ο Βασίλης Πολυμερόπουλος με Γεν. Γραμματέα τον Γιώργο Δελάκη , επανεκλέγεται στις εκλογές του 2002 ενώ το 2003 γίνεται αλλαγή του Καταστατικού και η θητεία του Συμβουλίου από διετής γίνεται τριετής.

Εξελέγη εκ νέου Πρόεδρος στις εκλογές του 2004 με Γεν. Γραμματέα τον Κων/νο Ντούπη, στις εκλογές του 2007 με Γεν. Γραμματέα την Ευαγγελία Κακλαμάνη, σε αυτές του 2010 και 2014 με Γεν. Γραμματέα την Ελένη Βελλιανίτη και στη συνέχεια τον Κων/νο Λυμπερόπουλο, καθώς και στις εκλογές του 2018 με Γενικό Γραμματέα τον Γιώργο Ρηγόπουλο, ενώ παραμένει μέχρι σήμερα Πρόεδρος μετά τις τελευταίες εκλογές του 2022 (λόγω της παράτασης της θητείας εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού) με Γενική Γραμματέα την Αιμιλία Σκρεπετού. 

Ο Βασίλης Πολυμερόπουλος είναι ο μακροβιότερος Πρόεδρος του Συλλόγου μέχρι σήμερα και έχει ανέλθει στη συνδικαλιστική ιεραρχία μέχρι και τη θέση του Αντιπροέδρου της ΑΔΕΔΥ.

Η παρουσία του Συλλόγου όλες τις προηγούμενες δεκαετίες υπήρξε έντονη, ουσιαστική και αδιάλειπτη. Ήταν και παραμένει το σημείο της Συνδικαλιστικής αναφοράς των Εργαζομένων τόσο στο Δήμο Αθηναίων όσο και σε πανελλαδικό επίπεδο. Εκτός του ότι o Σ.Ε.Δ.Α.  είναι ο μεγαλύτερος Σύλλογος στο χώρο της Τ.Α., παραμένει το μεγαλύτερο σωματείο του Δημοσίου με πολυσχιδείς και έντονες δραστηριότητες – πέραν του Συνδικαλιστικού – στον Κοινωνικό, Πολιτιστικό και Ανθρωπιστικό Τομέα.

Ιστορικές έχουν μείνει οι τελευταίες πρωτοπόρες κινητοποιήσεις και εκδηλώσεις του Συλλόγου που έχουν δώσει πολλές φορές τον τόνο αλλά έχουν σηκώσει και το βάρος των κινητοποιήσεων Πανελλαδικά την περίοδο των πολυήμερων καταλήψεων με καθημερινές ογκώδεις πορείες στο κέντρο της Αθήνας  και  συμπλοκές με ΜΑΤ  –  είτε για την αποκατάσταση των συμβασιούχων η οποία έγινε το 2011 και  κράτησε 26 ημέρες έχοντας σε κατάληψη το Παλαιό Δημαρχείο – είτε για να εμποδιστεί η αποστολή λίστας ονομάτων με συναδέλφους οι οποίοι έβγαιναν σε εφεδρεία το 2012 και η 25μερη κατάληψη της Δ/νσης  Ανθρώπινου Δυναμικού και άλλων υπηρεσιών το κατάφερε.

ΣΕΔΑ: ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ