Σύλλογος Εργαζομένων Δήμου Αθηναίων
Σύλλογος Εργαζομένων Δήμου Αθηναίων

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Εδώ μπορείτε να μεταβείτε στις ιστοσελίδες άλλων φορέων

Τριτοβάθμια συνδικαλιστική ένωση των δευτεροβάθμιων συνδικαλιστικών δημοσιοϋπαλληλικών οργανώσεων Ελλάδος (Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.), με τίτλο «Ανώτατη Διοίκηση Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων» (Α.Δ.Ε.Δ.Υ.) με έδρα την Αθήνα.

Μετάβαση στην σελίδα.

ΚΕΔΕ

Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος

Μετάβαση στη σελίδα.

Ο Δήμος Αθηναίων στην Διαύγεια.

Μετάβαση στη σελίδα.

Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας

Δήμος Αθηναίων

Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Αθηναίων

Μετάβαση στη σελίδα.

Η ένωση όλων των αναγνωρισμένων στην Ελλάδα πρωτοβαθμίων συνδικαλιστικών
οργανώσεων (Σύλλογοι, Σωματεία, Σύνδεσμοι, Ενώσεις κ.λ.π.), μέλη των οποίων
είναι το με σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου προσωπικό των Οργανισμών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, οι εργαζόμενοι στους παραπάνω οργανισμούς με σχέση εργασίας
Ιδιωτικού Δικαίου, που κατέχουν οργανικές θέσεις.

Μετάβαση στη σελίδα.
ΣΕΔΑ: ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Υπουργείο Εσωτερικών

Εθνικό Τυπογραφείο

Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Why Us?