Σύλλογος Εργαζομένων Δήμου Αθηναίων
Σύλλογος Εργαζομένων Δήμου Αθηναίων

ΣΤΑ 230 ΕΥΡΩ Η ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι η αποζημίωση για τους συναδέλφους που θα απασχοληθούν στα ειδικά εκλογικά συνεργεία, ανέρχεται στα 230 ευρώ, όπως αναφέρει σχετική ενημέρωση της ΔΑΚΕ-ΟΤΑ, η οποία κοινοποίησε τη σχετική ΚΥΑ, όπως αυτή παρατίθεται στο πιο κάτω link.

https://seda.gr/wp-content/uploads/2023/10/FEK-2023-Tefxos-B-05737-downloaded-30_09_2023.pdf