Σύλλογος Εργαζομένων Δήμου Αθηναίων
Σύλλογος Εργαζομένων Δήμου Αθηναίων

ΣΕΔΑ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο ΣΕΔΑ με έντονη αίσθηση κοινωνικής ευθύνης, συμμετέχει στην προσπάθεια κάλυψης των αναγκών των ατόμων με αναπηρία!