Σύλλογος Εργαζομένων Δήμου Αθηναίων
Σύλλογος Εργαζομένων Δήμου Αθηναίων

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 2022

Το 2021 άφησε παρακαταθήκες και αποτελέσματα μια σειράς από δράσεις και παρεμβάσεις, αλλά και πολύτιμες εμπειρίες και μαθήματα.
Το 2022 θα καταστεί ένα νέο ορόσημο στην πορεία του Συλλόγου ενόψει και των επερχόμενων εξελίξεων. Η πανδημία, μπορεί να έχει αποτελέσει τροχοπέδη σε πολλά επίπεδα, όμως δεν μπόρεσε και δεν μπορεί να αποτελέσει εμπόδιο στην δράση και τις διεκδικήσεις μας.
Με την είσοδο του νέου έτους ο Σύλλογος έχει ήδη σχεδιάσει και δρομολογήσει νέες δράσεις και μια σειρά από παρεμβάσεις και διαδικασίες, είτε αυτές αφορούν το σύνολο των εργαζόμενων και της εργασιακής μας ζωής, είτε αφορούν στοχευμένα σε ειδικά θέματα που χρήζουν προσοχής για διάφορες ομάδες συναδέλφων (συμβασιούχοι, πράσινο κτλ). Θα ακολουθήσουν σταδιακά, αναλυτικές ανακοινώσεις.


Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος, Β. Πολυμερόπουλος,

Ο Αν.Γεν.Γραμματέας, Ι. Χρυσανθακόπουλος.