Σύλλογος Εργαζομένων Δήμου Αθηναίων
Σύλλογος Εργαζομένων Δήμου Αθηναίων

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΕΔΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Στη χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ο ΣΕΔΑ έκανε παρέμβαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης επί του θέματος του ψηφίσματος του Δήμου Αθηναίων για τους συναδέλφους συμβασιούχους, εκπροσωπούμενος από τον Αντιπρόεδρο, Τ. Νιάγκο και τον Αν.Γεν. Γραμματέα, Γ. Χρυσανθακόπουλο. Στον περιορισμένο χρόνο που δόθηκε, ζητήθηκε η στήριξη του Δήμου για την παραμονή στην εργασία των εργαζομένων, τονίστηκε η ανάγκη παραμονής τους καθώς υπηρετούν σε υπηρεσίες οι οποίες χρήζουν άμεσης ενίσχυσης σε προσωπικό (Πράσινο, Κοινωνικές υπηρεσίες, Ιατρεία, Διοικητικές κ’ Οικονομικές υπηρεσίες, Καθαρότητα κτλ), αλλά και η ανάγκη ανάληψης πρωτοβουλιών εκ μέρους του Δήμου Αθηναίων για τη διεκδίκηση μόνιμων προσλήψεων επιστημονικού, επαγγελματικού και εξειδικευμένου προσωπικού.