Σύλλογος Εργαζομένων Δήμου Αθηναίων
Σύλλογος Εργαζομένων Δήμου Αθηναίων

Ο ΠΟΝΤΟΣ ΖΕΙ

Ο ΠΟΝΤΟΣ ΖΕΙ!

19 Μαϊου 1919.

353.000 Έλληνες του Πόντου σφαγιάζονται από τους νεότουρκους σε μια μαζική γενοκτονία.

500.000 ξεριζώνονται από την Πατρική γη.

Και όσοι απόμειναν, με τη βία εξισλαμισμένοι, είναι ακόμη εκεί, μιλώντας την ίδια γλώσσα με τους παππούδες τους, χορεύοντας τον ίδιο ρυθμό του Πυρρίχιου.

Ο Ελληνισμός δεν πεθαίνει ποτέ, ο Πόντος ζει!

Ζει εκεί που ζει η γλώσσα του.

Ζει εκεί που ακούγονται τα τραγούδια του.

Ζει εκεί που χύθηκε το αίμα των παιδιών του.

Ο Πρόεδρος, Β.Πολυμερόπουλος.

Ο Αν. Γεν. Γραμματέας, Γ. Χρυσανθακόπουλος.