Σύλλογος Εργαζομένων Δήμου Αθηναίων
Σύλλογος Εργαζομένων Δήμου Αθηναίων

ΝΕΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠ.ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Νέα εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών σχετικά με τα Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού (57η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ)

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να διαβάσετε την εγκύκλιο.

Λ6-6ΣΘ-1.pdf