Σύλλογος Εργαζομένων Δήμου Αθηναίων
Σύλλογος Εργαζομένων Δήμου Αθηναίων

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

Αναρτήθηκαν από το Υπουργείο Εσωτερικών οι κενές θέσεις προς πλήρωση, με μετάταξη σε κενή οργανική θέση ή/και απόσπαση για προσωρινή κάλυψη αναγκών, στα πλαίσια του Κύκλου του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας έτους 2020. Η προθεσμία υποβολής λήγει στις 14 Δεκεμβρίου, ενώ οι αιτήσεις προτίμησης μπορούν να υποβάλλονται για δέκα συνολικά θέσεις έως και τριών (3) φορέων κατ` ανώτατο όριο.

http://apografi.gov.gr/kinitikotita/esk_mtransfers/11-esk.html?fbclid=IwAR1Ztyxu2IfQKdb0-63RW1dzNgF7x_wyFtndE81vNzRx_FqNnXtKYL51gls

Η σχετική ανακοίνωση του ΥΠΕΣ:

http://apografi.gov.gr/157-%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%B1-%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%B7%CF%83-%CE%B1%CE%B9%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CF%80%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CF%83%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B5%CF%83%CE%BA-%E2%80%93-%CE%BA%CF%85%CE%BA%CE%BB%CE%BF%CF%83-2020.html