Σύλλογος Εργαζομένων Δήμου Αθηναίων
Σύλλογος Εργαζομένων Δήμου Αθηναίων

ΙΜΙΑ: 31/1/1996.

26 χρόνια η μνήμη μας δεν σβήνει.

Χριστόδουλος Καραθανάσης.

Παναγιώτης Βλαχάκος.

Έκτορας Γιαλοψός.

Αθάνατοι!