Σύλλογος Εργαζομένων Δήμου Αθηναίων
Σύλλογος Εργαζομένων Δήμου Αθηναίων

ΕΞΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ

Ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου εξέδωσε μια εγκύκλιο για τον εξορθολογισμό της υπερωριακής εργασίας, η οποία προφανώς για καλύτερη υπενθύμιση κοινοποιήθηκε δύο φορές.

Επάνω σε αυτή την εγκύκλιο -προφανώς και εδώ για την καλύτερη κατανόηση- κυκλοφόρησαν δύο νέες ερμηνευτικές εγκύκλιοι, αυτή την φορά από την Γενική Διεύθυνση. Επειδή όμως προφανώς και αυτές δεν ερμήνευαν τόσο καλά την αρχική εγκύκλιο, γίνεται και η επισήμανση ότι θα ακολουθήσουν συσκέψεις για τον τρόπο εφαρμογής ώστε να δοθούν οδηγίες για την εκτέλεση της πρώτης εγκυκλίου. «Εγκύκλιος, της εγκυκλίου, που ερμηνεύει την εγκύκλιο». 

Προφανέστατα λοιπόν ή εμείς κάτι δεν καταλαβαίνουμε καλά ή κάτι όντως δεν πάει καλά. Διότι όταν η  εγκύκλιος, της οποίας ο σκοπός είναι η γνωστοποίηση με κατανοητό τρόπο των ζητουμένων, χρειάζεται ερμηνεία από δύο ή τρεις νέες εγκυκλίους, ε τότε σίγουρα «ή στραβός είναι ο γιαλός ή στραβά αρμενίζουμε». Εκτός εάν όλα αυτά τα λόγια και οι αναλύσεις επί αναλύσεων είναι πρόφαση για επικείμενη περικοπή των υπερωριών.

Ο Σύλλογος χωρίς να χρειάζεται ούτε εγκυκλίους, ούτε ερμηνείες αντιλαμβάνεται ότι εξορθολογισμός  της υπερωριακής εργασίας σημαίνει την δίκαιη κατανομή των υπερωριών, χωρίς τις υποκειμενικότητες και τις παντός είδους ιδιοτελείς επιλογές της ιεραρχίας (Δ/ντες ή Προϊστάμενοι) και θεωρεί ότι ως εγγυητής αυτής της αντίληψης πρέπει να τίθεται ο Γενικός Γραμματέας ο οποίος βρίσκεται στην κορυφή της διοικητικής πυραμίδος.

Τέλος, επιθυμούμε να γίνονται και μεγάλα έργα και να λαμπρύνεται η Αθήνα ως πόλη του φωτός, αλλά θέλουμε και να γίνεται Διοίκηση χρηστή, αντικειμενική και δίκαιη.

Το Διοικητικό Συμβούλιο