Σύλλογος Εργαζομένων Δήμου Αθηναίων
Σύλλογος Εργαζομένων Δήμου Αθηναίων

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΓΕΜΗΣΟΕ

Ενημερωτικό σημείωμα από τη Ν.Σ. της ΑΔΕΔΥ για τις υποχρεώσεις, τις έννομες συνέπειες και τα προβλήματα που απορρέουν από την Εγγραφή ή μη στο ΓΕΜΗΣΟΕ και την ηλεκτρονική ψηφοφορία ( ΦΕΚ Β 4279/16.9.21).