Σύλλογος Εργαζομένων Δήμου Αθηναίων
Σύλλογος Εργαζομένων Δήμου Αθηναίων

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΚΑΥΣΩΝΑ

Ο ΣΕΔΑ, σε συνέχεια των ενεργειών και παρεμβάσεων στις οποίες προέβη από την προηγούμενη ήδη εβδομάδα (και με αποστολή σχετικού εγγράφου προς τον Γενικό Γραμματέα πριν ξεκινήσει ο καύσωνας) σας ενημερώνει ότι σύμφωνα με επικαιροποιημένη εγκύκλιο του Γενικού Γραμματέα θα ισχύσουν τα εξής,:

🟥 Απόσυρση από την εργασία στις 11:00 για όσους συναδέλφους εργάζονται σε εξωτερικούς χώρους (Πράσινο , Καθαριότητα, Τεχνικές Υπηρεσίες, Κοιμητήρια, Συνεργεία κτλ).

🟥 Αποχώρηση στις 13:00 των εργαζομένων σε χώρους με ελλιπή ή καθόλου κλιματισμό.

🟥 Μείωση εργασιών μεταξύ 11:00 και 17:00 σε χώρους με θερμική επιβάρυνση (μηχανουργείο, ξυλουργείο, αποθήκες κτλ).

🟥 Συνάδελφοι που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου μπορούν δικαιολογημένα να απουσιάσουν, έπειτα από σύσταση ιατρού εργασίας και προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης στο Τμήμα Ελέγχου Απασχόλησης.

Επισημαίνεται ότι τα παραπάνω θα ισχύσουν σε συνθήκες καύσωνα. 

 Ο ΣΕΔΑ, θα συνεχίσει να παρακολουθεί και να παρεμβαίνει προς κάθε κατεύθυνση που θα κριθεί απαραίτητο, προς εφαρμογή των παραπάνω, στο πλαίσιο της προστασίας των εργαζομένων καθ’ όλη τη διάρκεια των φαινομένων καύσωνα.

Ο Πρόεδρος, Β. Πολυμερόπουλος.

Ο Αν. Γεν. Γραμμ. Γ. Χρυσανθακόπουλος.