Σύλλογος Εργαζομένων Δήμου Αθηναίων
Σύλλογος Εργαζομένων Δήμου Αθηναίων

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΥΣΩΝΑ

Έπειτα και από την παρέμβαση του Συλλόγου για την τήρηση μέτρων ασφαλείας σε συνθήκες καύσωνα, εκδόθηκε νέα, συμπληρωματική εγκύκλιος από τον Γενικό Γραμματέα, σύμφωνα με την οποία τις ημέρες κατά τις οποίες υφίστανται συνθήκες καύσωνα:

1. Σε χώρους με ελλιπή ή καθόλου κλιματισμό, η αποχώρηση από την εργασία, με ευθύνη Προϊσταμένων, θα επιτρέπεται να γίνεται έως στις 13:00 τουλάχιστον, με σήμανση κάρτας.

2. Συνάδελφοι που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου μπορούν δικαιολογημένα να απουσιάσουν, έπειτα από σύσταση ιατρού εργασίας και προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης στο Τμήμα Ελέγχου Απασχόλησης.

‼️ Επισημαίνεται ξανά ότι τα παραπάνω θα ισχύσουν σε συνθήκες καύσωνα. Κατά τα λοιπά, εξακολουθεί να ισχύει η αποχώρηση στις 11:00 για όσους εργάζονται σε εξωτερικούς χώρους και η παύση εργασιών μεταξύ 12:00 και 16:00 για όσους εργάζονται σε χώρους με θερμική καταπόνηση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ, Β. ΠΟΛΥΜΕΡΟΠΟΥΛΟΣ.
Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ, Θ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ.