Σύλλογος Εργαζομένων Δήμου Αθηναίων
Σύλλογος Εργαζομένων Δήμου Αθηναίων

ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ ΣΕΔΑ

Ο ΣΕΔΑ κατά το προηγούμενο διάστημα πραγματοποίησε μια σειρά ενημερώσεων στους συναδέλφους, με αντικείμενο τις συναντήσεις που έλαβαν χώρα με τον Δήμαρχο και τον Γενικό Γραμματέα.  Ταυτόχρονα συζήτησε και άκουσε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι. Τα δύο κύρια θέματα που έθεσαν οι συνάδελφοι ήταν οι συνθήκες εργασίας (κτηριακό, ασφάλεια, έλλειψη προσωπικού, ΜΑΠ κτλ) και οι οικονομικές απολαβές.

Όσον αφορά το πρώτο ζήτημα, πέρα από την κακή κατάσταση στην οποία βρίσκονται αρκετά κτήρια υπηρεσιών του Δήμου Αθηναίων, σε κάποιες ακραίες περιπτώσεις οι συνθήκες είναι έως και απαράδεκτες (γραφεία-αποθήκες ή γραφεία-πισίνες όταν βρέχει κτλ). Επιπλέον, στην πλειοψηφία των υπηρεσιών που υποδέχονται κοινό, η έλλειψη φύλαξης και προσωπικού ασφαλείας οδηγούν σε αρκετές περιπτώσεις τους συναδέλφους να εργάζονται σε συνθήκες φόβου και ανασφάλειας (ΚΥΑΔΑ, Κέντρα Κοινότητας, Δημοτικές Κοινότητες, Κοινωνική Αλληλεγγύη, ΚΕΠ, Λιοσίων!! κτλ). Για δε τα Μέσα Ατομικής Προστασίας, οι διαδικασίες πρέπει επιτέλους να επιταχυνθούν.

Σημαντικό ζήτημα ήταν και παραμένει η μεγάλη έλλειψη προσωπικού στις υπηρεσίες που υποδέχονται κοινό ή στις οποίες ο φόρτος εργασίας είναι αυξημένος. Σε αυτές τις υπηρεσίες μάλιστα μέρος του προσωπικού είναι στα όρια της εξάντλησης παραμένοντας στις ίδιες θέσεις (π.χ. θυρίδα) από πέντε έως και είκοσι χρόνια!! Σε αυτό το πλαίσιο στηλιτεύτηκε και η μη μετακίνηση του διοικητικού προσωπικού από τομείς που θεωρούνται προνομιακοί (από εργασιακής και οικονομικής άποψης) προς τις άλλες διευθύνσεις -και με ταυτόχρονη ανακύκλωση του προσωπικού- ώστε να υπάρχει ισορροπία τόσο στις αμοιβές όσο και στην εργασία, ανάμεσα στους εργαζόμενους.

Το θέμα που απασχολεί την πλειοψηφία των συναδέλφων είναι η έντονη ανισοκατανομή των μη τακτικών αμοιβών ανάμεσα στις διευθύνσεις (δύο διευθύνσεις παίρνουν το 70-75 ή 80% των μηνιαίων διαθεσίμων και όλες οι άλλες μοιράζονται τα εναπομείναντα). Ανισοκατανομή όμως υφίσταται και ανάμεσα στους συναδέλφους από την εσωτερική διάθεση που κάνουν οι Διευθύνσεις (δεν γίνεται για παράδειγμα ο «βοηθός του βοηθού του επιστάτη» να αμείβεται με διπλάσιες αμοιβές από τον εργάτη που ανεβαίνει πίσω από το απορριμματοφόρο).

Ο Σύλλογος θα συνεχίσει την αμφίδρομη αυτή διαδικασία ενημέρωσης και παρέμβασης σε όλους τους εργασιακούς χώρους, με αποκλειστικό στόχο την καταγραφή και επίλυση, στο μέτρο του δυνατού, όλων των στρεβλώσεων και των προβλημάτων που υφίστανται.

Καλούμε τους συναδέλφους να επικοινωνούν με τον Σύλλογο για όλα τα θέματα που τους απασχολούν και αντιμετωπίζουν στην εργασιακή καθημερινότητα. Τώρα, αλλά και στο παρελθόν (πρόσφατο και απώτερο) οι παρεμβάσεις του ΣΕΔΑ έχουν πετύχει την ανάδειξη, τη γνωστοποίηση και την άμεση επίλυση των προβλημάτων. Τα προβλήματα δεν επιλύονται μόνο αν δεν τα γνωρίζουμε.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ, Β.ΠΟΛΥΜΕΡΟΠΟΥΛΟΣ.

Ο ΑΝ.ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ, Θ.ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ.