Σύλλογος Εργαζομένων Δήμου Αθηναίων
Σύλλογος Εργαζομένων Δήμου Αθηναίων

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠ.ΕΣ.

Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών σχετικά με διευκρινίσεις επί διατάξεων για τη χορήγηση αδειών ανατροφής τέκνων.
Διαβάστε την εγκύκλιο από το site του ΣΕΔΑ στον παρακάτω σύνδεσμο.

https://seda.gr/wp-content/uploads/2022/08/6ΠΡΧ46ΜΤΛ6-43Υ.pdf