Σύλλογος Εργαζομένων Δήμου Αθηναίων
Σύλλογος Εργαζομένων Δήμου Αθηναίων

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΟΥ COVID-19

Εκδόθηκε η 60η εγκύκλιος του ΥΠΕΣ για τα υφιστάμενα μέτρα περιορισμού του covid19, από 13 Σεπτεμβρίου έως 20 Σεπτεμβρίου.

Επισημαίνονται τα εξής:

– Η υποχρέωση όλων των εργαζόμενων που δεν είναι πλήρως εμβολιασμένοι ή νοσήσαντες, να προσκομίζουν βεβαίωση αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου μία (1) φορά την εβδομάδα με τη μέθοδο μοριακού ελέγχου (PCR) ή με rapid test σε ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια, ή σε ιδιωτικές κλινικές ή σε φαρμακεία ή σε ιδιώτη ιατρό.

Η υποχρέωση ισχύει από την τρέχουσα εβδομάδα.

– Οι εργαζόμενοι δύνανται να απαλλάσσονται από την υποχρέωση διενέργειας διαγνωστικού ελέγχου, εφόσον συντρέχει ιατρικός λόγος για μη εμβολιασμό, με βάση την Δ1α/Γ.Π.οικ. 50933/13.8.2021 κοινή απόφαση.

Οι αιτήσεις απαλλαγής πρέπει να έχουν κατατεθεί έως τις 16 Σεπτεμβρίου 2021.

Διαβάστε αναλυτικά την εγκύκλιο, πατώντας στον πιο κάτω σύνδεσμο:

https://www.ypes.gr/wp-content/uploads/2021/09/eggr17530-egk60-20210913.pdf?fbclid=IwAR2xOMTYVDHzOOyHVGJxzZbN94XiU1jWe7Xm9-xBXmue5HGFk2fxNfh4Gpc