Σύλλογος Εργαζομένων Δήμου Αθηναίων
Σύλλογος Εργαζομένων Δήμου Αθηναίων

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΕΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αθήνα :  12/12/2022

            Τα Υπηρεσιακά Συμβούλια είναι ανώτερο συλλογικό όργανο της Δημόσιας Διοίκησης με τη συμμετοχή αιρετών εκπροσώπων των εργαζομένων. Παρόλο που ο ρόλος τους είναι πολύ σημαντικός, τα τελευταία χρόνια -είτε από την πλευρά του Υπουργείου, είτε από την πλευρά του Δήμου Αθηναίων- έχει επέλθει μια σημαντική υποβάθμιση τόσο στον ρόλο τους, όσο και στη σημασία και λειτουργία τους, αλλά ακόμη και σε αυτόν τον τρόπο εκλογής των αιρετών εκπροσώπων.

            Δυο από τις μέγιστης σημασίας αρμοδιότητες των Υπηρεσιακών Συμβουλίων είναι η κρίση Προϊσταμένων Διευθύνσεων και Τμημάτων, καθώς και η συμμετοχή στη διαμόρφωση των Οργανισμών Εσωτερική Υπηρεσίας. Εδώ και περίπου μια δεκαετία για τις κρίσεις και περίπου έξι χρόνια για τους Οργανισμούς, οι δύο αυτές λειτουργίες έχουν πρακτικά αφαιρεθεί, υποβαθμίζοντας καίρια τον θεσμό και τον ρόλο του. Οι τοποθετήσεις της ιεραρχίας πραγματοποιούνται πλέον με αναθέσεις, ενώ ο πολυπόθητος και πολυσυζητημένος Οργανισμός αγνοείται. Η ήδη υπάρχουσα υποβάθμιση όμως επιτείνεται και από τον τρόπο διεξαγωγής των εκλογικών διαδικασιών τα τελευταία έτη.

            Η εκλογική διαδικασία για τους αιρετούς των Υπηρεσιακών Συμβουλίων θα έπρεπε να έχει ως κριτήριο την αυξημένη συμμετοχή και τη διευκόλυνση των συναδέλφων ώστε να έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στη διαδικασία, με απώτερο σκοπό την έκφραση του συνόλου των υπαλλήλων, ακόμα και αν αυτό απαιτούσε τη διεξαγωγή των εκλογών σε 3 ή 4 κεντρικούς χώρους. Δυστυχώς η απόφαση της Διοίκησης να πραγματοποιεί δύο συνεχόμενες φορές τις εκλογές στον πλέον απομακρυσμένο χώρο που θα μπορούσε να βρει καταστρατηγώντας τον ίδιο τον Νόμο που διέπει τη διεξαγωγή τους, καταδεικνύει και τη βαρύτητα που αυτή θέλει να δώσει στον ρόλο των Υπηρεσιακών.

            Δεν θα αναφερθούμε στο γεγονός ότι ο συγκεκριμένος τόπος διεξαγωγής ευνοεί συγκεκριμένες παρατάξεις και σχηματισμούς ψηφοδελτίων, οι οποίες κινητοποιούν υπηρεσιακά οχήματα και υπηρεσιακούς μηχανισμούς για να επιτύχουν τη μέγιστη συσπείρωσή τους, ούτε θα κρίνουμε τις σχέσεις που έχουν αναπτύξει συγκεκριμένοι Αντιδήμαρχοι ή και συγκεκριμένοι παράγοντες του ευρύτερου περιβάλλοντος της Δημοτικής Αρχής με αυτούς τους σχηματισμούς. Θα αναφερθούμε όμως στο γεγονός ότι βασική προϋπόθεση αντιπροσωπευτικής και αντικειμενικής εκπροσώπησης αποτελεί η αυξημένη και μαζική συμμετοχή, όχι τα μικροπολιτικά παιχνίδια, η ρουσφετολογική αντίληψη και η απαξίωση του θεσμού για να καταστεί ελεγχόμενος.

            Οι αυριανές εκλογές θα κρίνουν τη σύνθεση των Υπηρεσιακών Συμβουλίων έως το 2024. Χρονικός ορίζοντας που φαντάζει μικρός και μη ικανός, ώστε έως τότε να έχει αλλάξει κάτι σημαντικά προς την κατεύθυνση των κρίσεων της ιεραρχίας, αλλά και πιθανώς του καταρτισμού Οργανισμού. Δυστυχώς τα Υπηρεσιακά Συμβούλια θα συνεχίσουν να λειτουργούν στο υποβαθμισμένο πλαίσιο που λειτουργούν έως σήμερα, ενώ κάποιοι εκ των εκπροσώπων (τακτικών και αναπληρωματικών) θα εξακολουθούν να συμπεριφέρονται ως κομματάρχες παλαιάς κοπής, βάζοντας υφιστάμενούς τους να σταυρώνουν ψηφοδέλτια και «πουλώντας» την αυτονόητη εκ του νόμου αναγνώριση απολυτήριων λυκείων, πανεπιστημιακών τίτλων σπουδών και μεταπτυχιακών ως το απόλυτο ρουσφέτι.

            Συνάδελφοι, ο ΣΕΔΑ υπηρετώντας τη θεσμική του αντίληψη περί συμμετοχικότητας, σας καλεί να συμμετέχετε στις εκλογές και να αναδείξετε τη σημαντικότητα του θεσμού, παρόλη την απαξίωση που υφίσταται.