Σύλλογος Εργαζομένων Δήμου Αθηναίων
Σύλλογος Εργαζομένων Δήμου Αθηναίων

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΔΑΚΕ-ΟΤΑ ΓΙΑ ΩΡΑΡΙΟ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

Ενόψει της εξαγγελίας του Πρωθυπουργού για την πρόθεση της Κυβέρνησης να παραταθεί -ανάμεσα σε άλλα μέτρα για την ενίσχυση του δημογραφικού- το ωράριο λειτουργίας των Δημοτικών Παιδικών & Βρεφονηπιακών Σταθμών έως τις 18:00, δεν θα υιοθετήσουμε καμία στείρα άρνηση και δεν θα μπούμε σε καμία πλειοδοσία επίδειξης αντιδράσεων απλά για τις εντυπώσεις. Θα παραθέσουμε όμως επιχειρήματα σε μια προσπάθεια ανάδειξης της πραγματικότητας όπως αυτή υφίσταται σήμερα, με το πλέον σημαντικό εξ’ αυτών να είναι και το πλέον προφανές: Η (μη) επάρκεια του προσωπικού.

Λαμβάνοντας υπόψη τα κενά τα οποία ήδη υπάρχουν, εάν οι παιδικοί σταθμοί από τον Σεπτέμβριο ξεκινήσουν να λειτουργούν έως τις έξι το απόγευμα, με ποιο προσωπικό αναμένεται να ανταπεξέλθουν στο εκπαιδευτικό τους έργο, στις συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας κτλ; Για τα σχολεία και τα νηπιαγωγεία έχει ήδη προαναγγελθεί η αντίστοιχη πρόσληψη μόνιμου προσωπικού. Για τους Παιδικούς Σταθμούς πότε; Αφού ξεκινήσει η εφαρμογή του αναγγελθέντος νέου ωραρίου; Για να προσληφθεί το απαραίτητο προσωπικό όμως απαιτείται και μια εξαιρετικά χρονοβόρα διαδικασία και πάνω από όλα η πολιτική βούληση.

Αντιλαμβάνεται η Κυβέρνηση ότι εάν εντέλει εφαρμοστεί αυτό το μέτρο με τις υφιστάμενες συνθήκες θα οδηγηθούμε σε καταστάσεις που δεν θα τιμούν κανένα; Για να λειτουργήσουν οι Βρεφονηπιακοί Σταθμοί έως τις 18:00, θα καταστεί αναγκαίο μια παιδαγωγός να παραμένει μόνη της με εικοσιπέντε (25) νήπια για τουλάχιστον 5 ώρες, ώστε να εξυπηρετηθούν οι βάρδιες και τα ωράρια. Γίνεται εύκολα αντιληπτό τι κινδύνους ενέχει η παραπάνω πιθανότητα για τα παιδιά, αλλά και τους εργαζόμενους. Ή θεωρεί κανείς ότι θα είναι δυνατή η παραγωγή οποιουδήποτε εκπαιδευτικού έργου υπ’ αυτή τη συνθήκη;

Σημειώνεται δε ότι η επέκταση του ωραρίου έως τις 18:00 προβλέπεται ήδη από τον Πρότυπο Κανονισμό Λειτουργιάς Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών. Ο λόγος για τον οποίο οι Δήμοι και τα Νομικά Πρόσωπα δεν έχουν προχωρήσει έως σήμερα στην παράταση αυτή -παρόλο που υπήρχε η δυνατότητα- έχει εξήγηση: τις ελλείψεις σε προσωπικό, σε απαραίτητες υποδομές, αλλά και σε επαρκή χρηματοδότηση, ώστε να υπάρχουν οι απαραίτητες παροχές στα παιδιά και τα απαραίτητα εφόδια για το παιδαγωγικό έργο (φαγητό, αναλώσιμα, ασφάλεια κτλ).  

Όταν οι παιδαγωγοί πληρώνουν από την τσέπη τους για να αγοράζουν τα απαραίτητα, ώστε να παράγουν παιδαγωγικό έργο, όταν -για να χρησιμοποιήσουμε ένα πρόσφατο παράδειγμα- στον Δήμο Πύργου αυτή τη στιγμή κλείνουν λόγω έλλειψης υποδομών οι δύο από τους τρεις υφιστάμενους Παιδικούς Σταθμούς, για ποια επέκταση ωραρίου μπορεί να σταθεί σοβαρή συζήτηση; Έχει άλλωστε στο παρελθόν δοκιμαστεί πιλοτικά σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη με μεγάλη αποτυχία.

Η Πολιτεία όμως,σε περίπτωση που προβεί σε υλοποίηση της πρόθεσής της, οφείλει όχι απλά να προβλέψει, αλλά και να διασφαλίσει με ρήτρες, την πλήρη εφαρμογή αυστηρών κανόνων και προϋποθέσεων. Δεν νοείται οι Παιδικοί Σταθμοί να μετατραπούν σε αποθήκες παιδιών, σε ιδρύματα φύλαξης ή σε υπηρεσίες babysitting, κάτι το οποίο θα έχει μη αναστρέψιμες συνέπειες. Ένα νήπιο δεν είναι δυνατόν να ιδρυματοποιείται με εντεκάωρη παραμονή του εκτός της οικογενειακής εστίας, στο πλαίσιο μιας γενικόλογης πολιτικής χωρίς κριτήρια και προϋποθέσεις. Η συνεπακόλουθη αποξένωση από την οικογένεια και η παραβίαση κάθε παιδαγωγικού σκοπού θα οδηγήσουν σε αποσάθρωση του θεσμού της οικογένειας και όχι σε μέτρο ελάφρυνσης των γονέων.

Η παράταση του ωραρίου λοιπόν, θα πρέπει να αφορά τα παιδιά των γονέων που πραγματικά το έχουν ανάγκη και με βάση τα ωράρια εργασίας τους. Δεν νοείται καμία οριζόντια εφαρμογή βασισμένη στην κακώς εννοούμενη βούληση των κηδεμόνων, αλλά απαιτείται αναλογική, υπό συγκεκριμένους κανόνες και με σαφείς προϋποθέσεις εφαρμογή του μέτρου. Παράλληλα όμως, είναι αναγκαία και η επικαιροποίηση των κριτήριων για την αποδοχή των παιδιών στους παιδικούς σταθμούς.

 Τονίζουμε ότι το δημογραφικό πρόβλημα, αναμφισβήτητα, αποτελεί ένα από τα πλέον σημαντικά ζητήματα τα οποία οφείλουν να απασχολούν το σύνολο των Ελλήνων. Η παράταση του ωραρίου λειτουργίας θα αποτελέσει μεν μια διευκόλυνση προς τους εργαζόμενους γονείς, όμως η παροχή πραγματικών κινήτρων ώστε να αυξηθούν οι γεννήσεις θα πρέπει να αφορά την αύξηση των μισθών και την οικονομία γενικότερα, την εργασιακή ασφάλεια, την πολιτειακή συνέπεια και τη γενικότερη κοινωνική ευμάρεια.

Οι εργαζόμενοι γονείς πρέπει όντως να στηριχθούν στην πράξη και να παρασχεθεί πραγματική βοήθεια στην Ελληνική οικογένεια. Απαράβατη όμως συνθήκη αποτελεί η προϋπόθεση ότι προέχει η σωματική και ψυχική υγεία, καθώς και η πνευματική ανάπτυξη των παιδιών μας.

Εν κατακλείδι: 

Ως εργαζόμενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση έχουμε αποδείξει επανειλημμένα ότι στηρίζουμε με όλες μας τις δυνάμεις την Ελληνική κοινωνία στο σύνολό της. Μεγαλύτερο και πιο ενδεικτικό παράδειγμα από την περίοδο των δύο τελευταίων ετών δεν μπορεί να υπάρξει. Από την πανδημία του κορωνοϊού έως τις φυσικές καταστροφές που έπληξαν την Πατρίδα μας, οι εργαζόμενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση ήταν και είναι στην πρώτη γραμμή του καθήκοντος. Με τα ελλιπή εφόδια που μας παρέχει η Πολιτεία, σε συνδυασμό με τις αυξημένες απαιτήσεις, εμείς με αυταπάρνηση ήμασταν και θα συνεχίσουμε να είμαστε αποτελεσματικοί και να υπηρετούμε τις τοπικές κοινωνίες.

Οι αντιδράσεις μας δεν οφείλονται σε οποιαδήποτε άρνησή μας να εξυπηρετήσουμε το δημόσιο συμφέρον, όπως αυτό τέλος πάντων κατά περίπτωση νοείται, αλλά έχουν αφετηρία την ευσυνειδησία μας και την απαίτησή μας να πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις και να μας παρέχονται όλα τα απαραίτητα εφόδια ώστε η αποτελεσματικότητά μας να μην επαφίεται μόνο στο δικό μας φιλότιμο, αλλά και στις επαρκείς υποδομές μιας οργανωμένης πολιτείας. 

Εν προκειμένω:

 • Παιδαγωγοί Ειδικής Αγωγής στους Παιδικούς Σταθμούς δεν υπάρχουν.
 • Κοινωνικοί λειτουργοί και Ψυχολόγοι στους Παιδικούς Σταθμούς δεν υπάρχουν.
 • Νοσηλευτές στους Παιδικούς Σταθμούς δεν υπάρχουν.
 • Διατροφολόγοι στους Παιδικούς Σταθμούς δεν υπάρχουν.
 • Ιατρικές επισκέψεις ανά δεκαπενθήμερο δεν πραγματοποιούνται.
  • Οι παιδαγωγοί δεν επαρκούν και τα κενά καλύπτονται περιστασιακά με συμβασιούχους.
  • Το βοηθητικό προσωπικό δεν επαρκεί και τα κενά καλύπτονται περιστασιακά με συμβασιούχους.
  • Οι απαραίτητες υλικοτεχνικές υποδομές είναι, επιεικώς, ανεπαρκείς.

Βασικό και πρωταρχικό μας αίτημα ως εκ τούτου –αλλά και βασική προϋπόθεση προφανώς- είναι να καλυφθούν όλα τα ανωτέρω κενά με μόνιμο προσωπικό, αλλά και η πλήρης κάλυψη των υποδομών σε κτήρια, σε παρεχόμενο εκπαιδευτικό υλικό, καθώς και η επαρκής χρηματοδότηση ώστε να διασφαλίζεται η συνέχεια, η συνέπεια και η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, στο πλαίσιο του κοινωνικού χαρακτήρα του θεσμού των Δημοτικών Παιδικών & Βρεφονηπιακών Σταθμών.

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΔΑΚΕ-ΟΤΑ

https://seda.gr/wp-content/uploads/2022/06/ΔΑΚΕ-ΟΤΑ-ΔΕΛΤΙΟ-ΤΥΠΟΥ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ-ΩΡΑΡΙΟΥ-ΠΑΙΔΙΚΩΝ-ΣΤΑΘΜΩΝ.pdf