Σύλλογος Εργαζομένων Δήμου Αθηναίων
Σύλλογος Εργαζομένων Δήμου Αθηναίων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΕΔΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑΘΗΝΑ 5 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Με αφορμή την πρόσφατη εγκύκλιο του ΥΠΕΣ, η οποία αφορά τον προγραμματισμό προσλήψεων του Δημοσίου Τομέα για το έτος 2023, ο ΣΕΔΑ επαναφέρει ως άμεσο αίτημά, την πάγια θέση του για προσλήψεις μόνιμου προσωπικού. Οι Υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων έχοντας αποδεκατιστεί τα τελευταία δώδεκα χρόνια, χρήζουν άμεσης ενίσχυσης με προσλήψεις επιστημονικού, επαγγελματικού και εξειδικευμένου προσωπικού.

Είναι χαρακτηριστικό ότι μόνο το διάστημα από το 2018 έως τον Απρίλιο του 2022 έχουν αποχωρήσει λόγω συνταξιοδότησης από τον Δήμο Αθηναίων 465 συνάδελφοι.    Σε αυτόν τον αριθμό δεν συνυπολογίζεται η σημαντική απώλεια προσωπικού από τις αποχωρήσεις λόγω μετατάξεων, αποσπάσεων, κινητικότητας κτλ. Είναι φανερό ότι, μαζί με τις αποχωρήσεις που υπήρξαν από το 2010 έως το 2018 και των οποίων τα κενά δεν αναπληρώθηκαν ποτέ (με μοναδική ίσως εξαίρεση τις προσλήψεις στην καθαριότητα με την 3Κ), έχουν δημιουργηθεί έντονα, εμφανή και δυσβάσταχτα λειτουργικά προβλήματα στις Διοικητικές, Οικονομικές και Τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου.

Ορισμένες μάλιστα εξ αυτών των Υπηρεσιών βρίσκονται στα πρόθυρα της διάλυσης εξαιτίας της τραγικής έλλειψης σε εργαζόμενους, αλλά και της γήρανσης του υπάρχοντος προσωπικού (π.χ. Ηλεκτρολογικό, Πράσινο, Διοικητικές υπηρεσίες κτλ). Σημειώνεται ότι ως το τέλος του 2022 αναμένεται έξαρση των αποχωρήσεων λόγω συνταξιοδότησης, επιτείνοντας τα ήδη υπάρχοντα προβλήματα. 

Μοναδική απάντηση στη διαρκή αιμορραγία ανθρωπίνου δυναμικού όλα αυτά τα χρόνια ήταν οι ελάχιστες «προσλήψεις» μέσω των δικαστικών αποφάσεων για την παραμονή στην εργασία συμβασιούχων. Οι συμβασιούχοι όμως σε κάθε περίπτωση υποτίθεται ότι προσλαμβάνονται για άλλους σκοπούς (έκτακτες ή εποχικές ανάγκες κτλ) και με συγκεκριμένη λογική. Εντούτοις η ανάγκη κάλυψης των παγίων και διαρκών αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου δεν μπορεί να παραβλεφθεί, αλλά ούτε και να περιμένει το πότε θα αποφασίσει η εκάστοτε Διοίκηση από το 2011 μέχρι σήμερα την διεκδίκηση μονίμων προσλήψεων. Ως εκ τούτου ο Σύλλογος πέτυχε -και ακόμη διεκδικεί- με την προσφυγή στα δικαστήρια την κάλυψη όποιων κενών είναι δυνατόν.

Είναι αδήριτη ανάγκη ο Δήμος Αθηναίων να προχωρήσει στην αίτηση προγραμματισμού προσλήψεων, η οποία θα αφορά –τουλάχιστον ανάλογες προς τις αποχωρήσεις- θέσεις προς πλήρωση των κενών που ήδη υφίστανται, λαμβάνοντας κατ’ ελάχιστο υπόψη τον κανόνα «1 προς 1». Επιπλέον όμως είναι απαραίτητο και η Δημοτική Αρχή να λάβει όλες εκείνες τις πρωτοβουλίες που θα θεωρηθούν απαραίτητες ώστε να επιτύχει την προκήρυξη για τις αναγκαίες προσλήψεις εντός του επόμενου έτους.

Δεν είναι δυνατόν, να συνεχιστεί το παραπάνω από δεκαετές φαινόμενο, ο Δήμος Αθηναίων να μην πιέζει στην κατεύθυνση των προσλήψεων μονίμου προσωπικού και μάλιστα στη βάση των πραγματικών του αναγκών ανά κατηγορία και κλάδο. Είναι επίσης αδιανόητο η υποχρέωση των Διοικήσεων του Δήμου προς διεκδίκηση προσλήψεων, να υποκαθίσταται από τις αποφάσεις Δικαστηρίων ή να επαφίεται στη δράση των Σωματείων. Αν ληφθεί υπόψη ότι ακόμη φυλάσσεται ως «Ευαγγέλιο» ο Οργανισμός του ανεκδιήγητου Καμίνη -παρά την πάροδο τριών ετών Διοίκησης- τότε πιθανόν υπάρχει μια εξήγηση για τα προαναφερόμενα.

Ο Δήμος Αθηναίων, ο μεγαλύτερος Δήμος της χώρας, δεν νοείται πλέον να λειτουργεί με ελλιπές προσωπικό, καλύπτοντας τα κενά είτε πρόχειρα με εσωτερικές ανακυκλώσεις προσωπικού, είτε προσωρινά με συμβασιούχους, είτε με παροχή μικρού ή μεγάλου μέρους αρμοδιοτήτων σε ιδιώτες. Ο Δήμος Αθηναίων ως ο μεγαλύτερος Δήμος της χώρας, δύναται και οφείλει να παρέμβει σε κεντρικό επίπεδο, διεκδικώντας αυτό που του αναλογεί. 

Ο Πρόεδρος, Β. Πολυμερόπουλος,

Η Γεν. Γραμματέας, Αιμ. Σκρεπετού.

Διαβάστε όλη την ανακοίνωση σε μορφή pdf.

https://seda.gr/wp-content/uploads/2022/07/ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΓΙΑ-ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ-5-7-2022.pdf