Σύλλογος Εργαζομένων Δήμου Αθηναίων
Σύλλογος Εργαζομένων Δήμου Αθηναίων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΩΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (ΑΦΙΣΑ-ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΟΡΙΣΤΟΥ)

ΕΝΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Δ.Α.Κ.Ε. ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ

Αθήνα, 12/12/2022

Αγαπητές και αγαπητοί Συνάδελφοι,

την Τρίτη 13/12, από τις 08:00 έως τις 17:00 πραγματοποιούνται οι εκλογές για την ανάδειξη εκπροσώπων των εργαζομένων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια Μονίμων και Αορίστου Χρόνου υπαλλήλων, στο Σεράφειο Συγκρότημα (Πειραιώς 160 & Π. Ράλλη).

Η «Ενωτική Συμμαχία Εργαζομένων» έχοντας καταρτίσει δυναμικά και αγωνιστικά ψηφοδέλτια τόσο στους μόνιμους όσο και στους αορίστου χρόνου υπαλλήλους, με την υποστήριξη της ΔΑΚΕ και άλλων ανεξάρτητων δυνάμεων που πρεσβεύουν την μαχητικότητα, την υπευθυνότητα και την αξιοκρατία, συμμετέχει στις εκλογές για την ανάδειξη εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια. Οι υποψήφιοι των συνδυασμών της Ενωτικής Συμμαχίας Εργαζομένων, ο καθένας ξεχωριστά και στο σύνολό μας, σας καλούμε όλους να δώσετε δυναμικό παρών, ακόμα και αν αυτό λάβει, για κάποιους άτυχους που υπηρετούν στην άλλη άκρη της πόλης, τον χαρακτήρα περιπέτειας ή εκδρομικής διαδικασίας

Η δική μας συμμετοχή έχει ως αφετηρία τον σεβασμό στον συγκεκριμένο θεσμό, αλλά και τη ευθύνη που αισθανόμαστε απέναντι στους συναδέλφους, για την προώθηση των θεμάτων των οποίων η επίλυση περνάει μέσα από τα Υπηρεσιακά Συμβούλια (μετατάξεις, αναγνωρίσεις πτυχίων, προϋπηρεσία κτλ.). Δυστυχώς όμως μεγάλο κομμάτι του σημαντικού ρόλου των Υπηρεσιακών, όπως οι κρίσεις των Προϊσταμένων Τμημάτων & Διευθύνσεων κτλ, παραμένουν σε αναμονή περίπου μια δεκαετία, ενώ δεν προβλέπεται να πραγματοποιηθούν και σε αυτή την περίοδο, μειώνοντας έτσι το κύρος και την αξία του θεσμού αυτού.

Η επιλογή δε της Διοίκησης του Δήμου στην διεξαγωγή των εκλογών για ακόμη μια φορά σχεδόν εκτός των ορίων του Δήμου, καθώς και η άρνησή της να εφαρμόσει τον νόμο που προβλέπει τη διεξαγωγή των εκλογών στην έδρα του Δήμου είναι ακατανόητη και εμμονική. Μπορούμε να αντιληφθούμε τους σκοπούς τους οποίους εξυπηρετεί, αλλά η Δημοτική Αρχή έχει υποχρέωση να εξασφαλίσει την όσο το δυνατόν μαζικότερη και ουσιαστικότερη συμμετοχή στη βάση της ισότητας και της αξιοκρατίας, όχι να εξυπηρετεί σκοπούς.

Συνάδελφοι, τα Υπηρεσιακά Συμβούλια είναι ένα σημαντικό Όργανο, έστω και με περιορισμένες πλέον δυνατότητες. Η συμμετοχή των εργαζομένων σε αυτά αποτελεί κατάκτηση, μια κατάκτηση που οφείλουμε όλοι να τη διαφυλάξουμε, υπηρετώντας τα Υπηρεσιακά Συμβούλια με ανεξαρτησία, ευθυκρισία, υπευθυνότητα και απαλλαγμένοι από κάθε είδους δεσμεύσεις, εξαρτήσεις και διαβλητές σχέσεις με οποιαδήποτε Διοικήσεις. Για όλους τους παραπάνω λόγους σας καλούμε να στηρίξετε την «ΕΝΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ».

ΕΝΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Δ.Α.Κ.Ε. ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ