Σύλλογος Εργαζομένων Δήμου Αθηναίων
Σύλλογος Εργαζομένων Δήμου Αθηναίων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΥΣΩΝΑ

https://seda.gr/wp-content/uploads/2024/06/ΣΕΔΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΓΙΑ-ΚΑΥΣΩΝΑ.pdf

          Ο ΣΕΔΑ, ενόψει της καλοκαιρινής περιόδου και των φαινομένων καύσωνα, έχει εδώ και καιρό παρέμβει με έγγραφο στη Δημοτική Αρχή για την επίλυση των ζητημάτων που υφίστανται (ανυπαρξία κλιματισμού, μη λειτουργία κλιματιστικών, έλλειψη κατάλληλων μέσων ατομικής προστασίας κτλ). Παρ’ όλες τις παρεμβάσεις του Συλλόγου, ακόμη και σήμερα παραμένουν εργασιακοί χώροι χωρίς κλιματισμό, δημιουργώντας μεσαιωνικές συνθήκες εργασίας!

          Ταυτόχρονα, με το ίδιο έγγραφο, έχει ζητηθεί από τη Δημοτική Αρχή η μέριμνα για ύπαρξη επαρκών μέτρων προστασίας (όπως κατάλληλα ΜΑΠ και φυσικά παροχή δροσερού νερού από την υπηρεσία κτλ) από τη θερμική καταπόνηση για τους εργαζόμενους στους εξωτερικούς χώρους και τους χώρους με υψηλή θερμική επιβάρυνση. Δυστυχώς, με βάση την ενημέρωση που έχουμε, ούτε αυτό έχει καταστεί εφικτό έως σήμερα, με όποιους κινδύνους για την σωματική ακεραιότητα των εργαζομένων αυτό συνεπάγεται…

          Η δε αποχώρηση από την εργασία θα πρέπει να γίνεται (ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες θερμοκρασίας) τουλάχιστον έως τις 13:00 για τους εργαζόμενους σε εσωτερικούς χώρους και έως τις 11:00 για τους εργαζόμενους σε εξωτερικούς χώρους, ενώ στις υπηρεσίες δίχως κλιματισμό εξυπακούεται ότι η αποχώρηση θα πρέπει να γίνεται νωρίτερα από τις 13:00 και πριν καταστούν οι συνθήκες επικίνδυνες. Παράλληλα θα πρέπει να τηρηθούν απαρέγκλιτα τα μέτρα προστασίας για τους συναδέλφους που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες!

          Καλούμε τους συναδέλφους να επικοινωνούν με τον Σύλλογο και να ενημερώνουν για τυχόν προβλήματα ή παραβάσεις των σχετικών οδηγιών των Υπουργείων Εσωτερικών, Εργασίας και Υγείας.  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ, Β. ΠΟΛΥΜΕΡΟΠΟΥΛΟΣ.

Ο ΑΝ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ, Γ. ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ.