Σύλλογος Εργαζομένων Δήμου Αθηναίων
Σύλλογος Εργαζομένων Δήμου Αθηναίων

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ 24/3

Ακόμη μια τακτική αιμοδοσία του ΣΕΔΑ για την Τράπεζα Αίματος του Συλλόγου.
Πέμπτη 24/3/2022, από 9:00 έως 13:00,
Λιοσίων 22 στην Κεντρική Είσοδο.

Συνάδελφοι,
οι αιμοδότες πλέον είναι περιορισμένοι, τα αποθέματα της Τράπεζας ανάλογα περιορισμένα και

ο Σύλλογος αναγκαστικά χορηγεί αίμα μόνο στους αιμοδότες με βάση τον κανονισμό λειτουργίας της Τράπεζας Αίματος.