Σύλλογος Εργαζομένων Δήμου Αθηναίων
Σύλλογος Εργαζομένων Δήμου Αθηναίων

Α΄ κύκλος κινητικότητας 2022 – ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ Α΄φάσης:


Επαναπροσδιορίζεται η β΄ φάση του Α΄ κύκλου έτους 2022, από τις 21/2/2022 έως τις 28/2/2022. Ως εκ τούτου, η α΄ φάση του εν λόγω κύκλου για την καταχώριση πρωτογενώς των αιτημάτων δύναται να πραγματοποιηθεί έως και τις 20/2/2022.

https://seda.gr/wp-content/uploads/2022/02/Ψ2Ι046ΜΤΛ6-ΦΧΚ.pdf