Δυστυχώς οι άνθρωποι αλλάζουν αλλα η ανθρωπιά δεν έχει χαθεί ακόμη στην Ελλάδα

Πριν από μερικές μέρες απεβίωσε ο πρώην συνάδελφος Θ.Σ. του οποίου η οικογένεια αποποιήθηκε οποιαδήποτε υποχρέωση είχε έναντι του θανόντος.(υπήρχε οικογένεια)

Ο σύλλογος για μία ακόμη φορά παρενέβη και έπραξε αυτό που έπρεπε να κάνει έναντι ενός παλαιού συναδέλφου για τον οποίο δεν υπήρχε κανένα ενδιαφέρον από τους οικείους του

Ανέλαβε τις υποχρεώσεις του τελευταίου ταξιδιού

ΚΑΛΟ ΤΑΞΙΔΙ ΚΑΙ ΚΑΛΟ ΚΑΤΕΥΟΔΙΟ

seda