31-1-2012ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΜΕ Γ.Γ.

Σ.  Ε.  Δ.  Α.

 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

τηλ.:2105277219  fax:210 5278052 ,

e mail: seda@cityofathens.grΗλ.Δ/νση: www.seda.gr

 

 

                                                                                                              Αθήνα : 31 -1- 2012

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

Συνάδελφοι,

 

               Στην τελευταία συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του Δήμου

κ. Θ. Λιβάνιο συζητήσαμε τα συγκεκριμένα προβλήματα  του Δήμου που μας απασχολούν :

 

Υπερωρίες : Για τον Δεκέμβριο  θα καταβληθούν μέχρι την Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου.

Για τον Ιανουάριο οι υπερωρίες θα είναι στο ίδιο ύψος με τον Δεκέμβριο.

Για τον Φεβρουάριο και μετέπειτα θα ξανασυζητηθεί το θέμα  με προοπτική  αύξησης.

Εμείς ζητήσαμε ουσιαστικά αύξηση των υπερωριών λαμβάνοντας υπόψη τα μεγάλα ποσά τα οποία εξοικονόμησε ο Δήμος από την μείωση των αποδοχών  των εργαζομένων και από την μείωση μόνο το 2011 των εργαζομένων κατά 750 περίπου άτομα. Οι υπερωρίες θα κινούνται στην κατεύθυνση της επιβράβευσης της αποδοτικότητας και επιμείναμε στη δίκαιη κατανομή και στην αντικειμενική καταβολή εκ μέρους των Διευθυντών για να αποτραπούν φαινόμενα μεροληπτικής καταβολής μέσω διαπροσωπικών σχέσεων  κάτι συνηθισμένο τα τελευταία χρόνια στο Δήμο.

Η συζήτηση υπήρξε  αναλυτική Δ/νση προς Δ/νση λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαιτερότητα της κάθε υπηρεσίας .

 

Μεταστέγαση υπηρεσιών  : Στην επόμενη συνεδρίαση της  Οικονομικής Επιτροπής  εγκρίνονται οι όροι του διαγωνισμού για την ενοικίαση κτιρίου για μεταστέγαση υπηρεσιών με προοπτική την συγκέντρωση σημαντικού μέρους αυτών  σε ενιαίο χώρο.

 

Τοποθετήσεις με βάση τον νέο Οργανισμό :  Δημοσιεύεται τις επόμενες δύο ημέρες ο νέος Οργανισμός του Δήμου Αθηναίων. Ζητήσαμε οι τοποθετήσεις των Διευθυντών και των Τμηματαρχών να γίνουν με αξιοκρατικά κριτήρια και να προηγηθούν οι έχοντες κριθεί από το υπηρεσιακό συμβούλιο. Οι μετακινήσεις του προσωπικού να γίνουν χωρίς παρεμβάσεις  με αντικειμενικά κριτήρια και να σταματήσει η μετακίνηση μέρους μόνο των εργαζομένων ενώ κάποιοι άλλοι με διάφορες παρεμβάσεις παραμένουν αμετακίνητοι για ατελείωτα χρόνια σε μη μετωπικές υπηρεσίες.

Η συμπλήρωση του εγγράφου « Συμπλήρωση ενδιαφέροντος για την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού» είναι προαιρετική, βοηθά όμως στην καταγραφή των προτιμήσεων σε περίπτωση μετακίνησης.

 

Προσλήψεις : Δεν είναι στον προγραμματισμό του Δήμου προσλήψεις μέσω Μ.Κ.Ο ή προγραμμάτων, κάτι που θεωρείται θετικό αλλά η μείωση του προσωπικού θα πρέπει να συνοδεύεται και από την αύξηση των υπερωριών και των Κυριακών, κάτι το οποίο η Δημοτική Αρχή κάνει ότι δεν το αντιλαμβάνεται.

 

Μισθοδοσία : Την 1η Φεβρουαρίου η μισθοδοσία θα γίνει με το νέο μισθολόγιο το οποίο σφαγιάζει τις αποδοχές μας, οδηγεί σε οικονομικό αδιέξοδο τους συναδέλφους και τα όρια επιβίωσης φτάνουν την αναξιοπρέπεια. Το σύνολο των συναδέλφων (4.800 περίπου) θα έχουν μείωση αποδοχών από 1 €  έως και να είναι στο «κόκκινο»

Αυτοί θα είναι οι μισθοί των «πολυτελώς διαβιούντων» δημοσίων υπαλλήλων και κανένας δεν αναλογίζεται πως είναι δυνατόν να υπάρξει στοιχειώδης διαβίωση με αυτές τις αποδοχές. Είναι κατάντημα.

Τον Φεβρουάριο δεν θα γίνουν αναδρομικές κρατήσεις.

Από τον Μάρτιο οι αποδοχές θα είναι μειωμένες λόγω μισθολογίου και λόγω αναδρομικών κρατήσεων από τον Νοέμβριο του 2011.

 

 

 

 

            Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 

                 ΕΛΕΝΗ ΒΕΛΛΙΑΝΙΤΗ                      ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΟΛΥΜΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

 

 

haris