27-9-2011 Μηχανοκίνητη πορεία ΠΟΕ ΟΤΑ

 Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συμμετείχαν στην μηχανοκίνητη πορεία της ΠΟΕ – ΟΤΑ

haris