13ος-14ος ΜΙΣΘΟΣ

Συνάδελφε, η Ολομέλεια του ΣτΕ έκρινε Συνταγματική την απόφασή κατάργησης του 13ου και 14ου μισθού, όπως είχε ήδη ενημερώσει ο Σύλλογος.
Η Ολομέλεια θεώρησε ότι ο βασικός μισθός των δημοσίων υπαλλήλων, ακόμη και μετά την κατάργηση των τριών επιδομάτων που ήταν αναγκαία σύμφωνα με τα δημοσιονομικά δεδομένα, εξασφαλίζει «αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης, τόσο σε σχέση με όσους διαβιούσαν στα όρια της φτώχειας όσο και με όσους απασχολούνταν στον ιδιωτικό τομέα με τον κατώτατο βασικό μισθό και ημερομίσθιο». 
Κατά πλειοψηφία και παρά την αρχική περί του αντιθέτου εισήγηση, αποφάσισε πως η κατάργηση του 13ου και 14ου μισθού «τεκμηριώνεται επαρκώς» και δεν παρίσταται απρόσφορο μέτρο, και μάλιστα προδήλως, για «την επίτευξη των επιδιωκόμενων σκοπών, ούτε μπορεί να θεωρηθεί ότι δεν ήταν αναγκαίο, δεδομένου ότι με αυτό το μέτρο, το οποίο εφαρμόζεται γενικά σε όλους τους μισθωτούς του δημόσιου τομέα, γίνεται προσπάθεια εξοικονόμησης και περιορισμού των διογκωμένων δαπανών της Γενικής Κυβέρνησης, η οποία υπαγορεύεται από επιταγές της Ε.Ε. για μείωση του υπερβολικού δημοσίου ελλείμματος». 
Αναρωτιόμαστε βέβαια αν τα ίδια ίσχυσαν και ισχύουν για όλες τις περιπτώσεις, καθώς υπάρχουν ήδη αποφάσεις που κρίνουν Αντισυνταγματικές τις περικοπές σε συγκεκριμένες ομάδες Κρατικών λειτουργών, υιοθετώντας έτσι την τακτική των δύο μέτρων και δύο σταθμών. 
Για το ΔΣ του ΣΕΔΑ
Ο Πρόεδρος
Βασίλης Πολυμερόπουλος  


seda