Χαιρετισμός Προέδρου


Φίλες και φίλοι, αγαπητοί συνάδελφοι

Με χαρά σας καλωσορίζουμε στον ανανεωμένο  ιστότοπο του συλλόγου μας.

Ο Σ.Ε.Δ.Α. συνεχίζοντας την δυναμική του πορεία αξιοποιεί όλα τα μέσα επικοινωνίας για να προσφέρει στα μέλη του έγκυρη και άμεση ενημέρωση, τόσο για τα τρέχοντα εργασιακά θέματα, όσο και για τις άλλες  δραστηριότητες στις οποίες από χρόνια έχει επεκταθεί, όπως είναι οι πολιτιστικές, οι κοινωνικές , οι φιλανθρωπικές, κ.λ.π.  Κεντρική του θέση είναι  ότι ένας μεγάλος σύλλογος δεν μπορεί να παραμένει στενά προσκολλημένος μόνο στην συνδικαλιστική του δραστηριότητα αλλά πρέπει να επεκτείνεται σε όσο το δυνατόν περισσότερους τομείς κοινωνικού ενδιαφέροντος .

Ο σύλλογος για την επικοινωνία με τα μέλη του, πέραν της συγκεκριμένης ιστοσελίδας προχώρησε σε δημιουργία  blog & facebook , συνεχίζοντας συγχρόνως να χρησιμοποιεί και τους κλασικούς τρόπους επικοινωνίας όπως είναι το fax, τα  sms , οι ανακοινώσεις στους χώρους εργασίας, η προσωπική επαφή κ.λ.π. ώστε να υπάρχει η δυνατότητα  πλήρους και έγκαιρης  επικοινωνίας  για την γνωστοποίηση των δραστηριοτήτων του.

Ελπίζουμε η ιστοσελίδα μας να είναι εύχρηστη και χρήσιμη  τους συναδέλφους καθώς παρέχει πέραν των άλλων παρέχει και την δυνατότητα πρόσβασης σε ιστότοπους από τους οποίους μπορούν να αντλήσουν πολύτιμες πληροφορίες και επιπλέον απαντήσεις σε ποικίλα εργασιακά και όχι μόνο θέματα.

Ο Σ.Ε.Δ.Α. ως ο μεγαλύτερος σύλλογος στην τοπική αυτοδιοίκηση και ένας εκ των μεγαλυτέρων συλλόγων του Ελληνικού Δημοσίου, συνεχίζει την προσπάθεια για την βελτίωση των υποδομών του σε όλα τα επίπεδα και επεκτείνει  τις δραστηριότητες και τις παρεμβάσεις του  σε διαφόρους τομείς ( πέραν των συνδικαλιστικών) έχοντας την στήριξη και την εμπιστοσύνη των μελών του.

ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΟΛΥΜΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ   Σ.Ε.Δ.Α

ΣΕΔΑ: ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΟΛΥΜΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΣΕΔΑ: ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΟΛΥΜΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΟΛΥΜΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΟΛΥΜΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΟΛΥΜΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΟΛΥΜΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΟΛΥΜΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΟΛΥΜΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΟΛΥΜΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΟΛΥΜΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΟΛΥΜΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΟΛΥΜΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΟΛΥΜΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΟΛΥΜΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΟΛΥΜΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΟΛΥΜΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΕΔΑ: ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΟΛΥΜΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΣΕΔΑ: ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΟΛΥΜΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΕΔΑ: ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΟΛΥΜΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΕΔΑ: ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΟΛΥΜΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΕΔΑ: ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΟΛΥΜΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΕΔΑ: ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΟΛΥΜΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΣΕΔΑ: ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΟΛΥΜΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΣΕΔΑ: ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΟΛΥΜΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΣΕΔΑ: ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΟΛΥΜΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ