ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜ, ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

                                        Σ.  Ε. Δ. Α.                              

                                                                                                                               Αθήνα : 25-4-2015

               ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜ. ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

Επανειλημμένα έχουμε τονίσει ότι η θέση του Συλλόγου είναι η προαιρετική επιλογή των πρώην Δηοτικών Αστυνομικών εάν θα παραμείνουν στις θέσεις που βρίσκονται ή θα γυρίσουν στους Δήμους, στην επανασυσταθείσα Δημοτική Αστυνομία.

Το θέμα το έθεσε ο Πρόεδρος του Συλλόγου Βασ. Πολυμερόπουλος στη χθεσινή συνάντηση (24/4/2015) στις 2 μ.μ. Μ ε τον Γεν. Γραμματεα του Υπ. Εσωτερικών κ. Πουλάκη και σε όλες τις συναντήσεις που έγιναν για αυτό το θέμα, οπως αναφέραμε και σε προηγούμενη ανακοίνωσή μας, και ο Σύλλογος έχει αποστείλει αντίστοιχο έγγραφο αιτημα στους συνεμπλεκόμενους Υπουργούς.

ʼλλοι συνδικαλιστικοί φορείς δεν το έχουν θέσει με ένταση ενώ υπάρχει μία μικρή ομάδα πρώην Δημοτικών Αστυνομικών η οποία πιέζει προς κάθε κατεύθυνση προκειμένου να υπάρξει υποχρεωτική μεταφορά όλων των Δημοτικών Αστυνομικών στην Δημοτική Αστυνομία που θα επανασυσταθεί.

Εμείς θα συνεχίσουμε τις πιέσεις στην κατεύθυνση της προαιρετικής επιλογής, όμως θα πρέπει και οι πρώην Δημοτικοί Αστυνομικοί οι οποίοι συμφωνούν με αυτήν την άποψη να κάνουν εντονότερες τις παρεμβάσεις τους, διότι αυτοί οι οποίοι παρουσιάζονται ως εκπρόσωποί τους – πρώην μέλη της Δημοτικής Αστυνομίας – εκφράζουν την άποψη στην κατεύθυνση της υποχρεωτικής επαναφοράς των πάντων στο πρώην καθεστώς της Δημοτικής Αστυνομίας.

 

haris