ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ-ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ 11-5-2010

 

                                                             

Σ.   Ε.   Δ.   Α.

 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

 

 Αθήνα : 11-5-2010

 

Α  Ν  Α  Κ  Ο  Ι  Ν  Ω  Σ  Η

 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ

Συνάδελφοι ,

            Δόθηκε προς διαβούλευση το σχέδιο για την συνταξιοδοτική και ασφαλιστική μεταρρύθμιση σήμερα 11 Μαΐου 2010. Όπως διαμορφώνεται το συγκεκριμένο προσχέδιο πρέπει να επισημάνουμε τα εξής   :

Α) Το προς διαβούλευση προσχέδιο θα πρέπει να εγκριθεί και από τη Ε.Ε.

( κ. ΟΛΙ ΡΕΝ) και είναι δεδομένο ότι θα υπάρξουν τροποποιήσεις (πιθανόν σημαντικές )  στο αρχικό κείμενο.

Β) Ζητήματα τα οποία αφορούν τον Δημόσιο Τομέα , στο ασφαλιστικό πεδίο και είναι  της αρμοδιότητες του Υπουργείου Οικονομικών δεν κατετέθησαν και θα ενσωματωθούν στο υπάρχον κείμενο σε μια εβδομάδα περίπου.

Γ) Πριν ολοκληρωθεί το σχέδιο νόμου θα πρέπει να αντιμετωπισθεί με κάθε επιφύλαξη από τους ενδιαφερομένους και κυρίως αυτούς που ενδιαφέρονται να συνταξιοδοτηθούν , διότι η οποιαδήποτε αλλαγή μπορεί να επιφέρει σημαντικές επιπτώσεις στις  αποφάσεις που θα  πάρει  ο κάθε ενδιαφερόμενος . 

Θα πρέπει να υπάρξει ψυχραιμία , γνώση του τελικού κειμένου που θα κατατεθεί προς ψήφιση και πρέπει να γνωρίζουν οι πάντες ότι υπάρχει χρόνος  για κάθε ενέργεια συνταξιοδότησης  ή  μη.

            Θα υπάρξει νέα αναλυτική ενημέρωση για τις συνταξιοδοτικές και ασφαλιστικές τροποποιήσεις που επέρχονται όταν διαμορφωθεί συνολική άποψη για το συνταξιοδοτικό και ασφαλιστικό νομοσχέδιο.

 

            Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                                           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

           ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗ                                             ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΟΛΥΜΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

haris