ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ ΣΕΔΑ

Συνεδρίασε σήμερα το ΔΣ του ΣΕΔΑ, στην αίθουσα του συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, τηρώντας τα προβλεπόμενα μέτρα προστασίας.
Μια ενδιαφέρουσα και μακρά σε διάρκεια συνεδρίαση στην οποία αναλύθηκαν σε βάθος όλα τα επίκαιρα ζητήματα που αφορούν τους εργαζόμενους και λήφθηκαν οι ανάλογες αποφάσεις. Θα υπάρξει αναλυτική ενημέρωση.

seda