ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΟΕ-ΟΤΑ ΜΕ ΥΠ.ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Η σημερινή συνάντηση της ΕΕ της ΠΟΕ-ΟΤΑ με τον Υπουργό Εσωτερικών και την αρμόδια Γενική Γραμματέα του Υπουργείου έδωσε πενιχρά και μη ξεκάθαρα αποτελέσματα.Όσον αφορά τη ρύθμιση του επιδόματος των Βαρέων και Ανθυγιεινών και τη διατύπωσή της, θα δοθεί απάντηση στο τέλος της ημέρας στην κατεύθυνση της κάλυψής του έως τέλη Οκτωβρίου όπου λήγει και η τελευταία παράταση που δόθηκε στην αντίστοιχη επιτροπή (ΒΑΕ). Οι προσλήψεις οι οποίες θα γίνουν το 2020 στην Τοπική Αυτοδιοίκηση (εκτός ανταποδοτικών υπηρεσιών, δικαστικών αποφάσεων κτλ) θα είναι περίπου 850 με το μεγαλύτερο ποσοστό να καλύπτεται από μηχανικούς. Για το θέμα των σχολικών καθαριστριών αναζητείται λύση με ειδική ρύθμιση με δυνατότητα επαναπρόσληψης χωρίς να μεσολαβεί το εκ του Νόμου απαραίτητο τετράμηνο, χωρίς όμως να έχει οριστικοποιηθεί το πλαίσιο στο οποίο θα κινηθεί η συγκεκριμένη ρύθμιση. Τα υπόλοιπα ζητήματα είτε κινήθηκαν στο πεδίο της φιλολογικής ανάλυσης, είτε δεν δόθηκαν απαντήσεις.

Βασίλης Πολυμερόπουλος.

seda