ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΚΕΔΕ – ΠΟΕ ΟΤΑ

“Κοινή διαπίστωση ΚΕΔΕ και ΠΟΕ – ΟΤΑ μετά την συνάντηση που πραγματοποιήθηκε είναι πως η αξιολόγηση της κ. Γεροβασίλη και η εκβιαστική τροπολογία οδήγησε σε αδιέξοδο την Τοπική Αυτοδιοίκηση, ενώ θα αποτελέσει πεδίο έντονων αντιπαραθέσεων μεταξύ εργαζομένων αλλά και μεταξύ εργαζομένων και αιρετών.

ΚΕΔΕ και ΠΟΕ – ΟΤΑ απορρίπτουν την αξιολόγηση του Ν.4369/2016 και ζητούν την απόσυρση της εκβιαστικής τροπολογίας και τριμερή συνάντηση μεταξύ Γεροβασίλη, ΚΕΔΕ και ΠΟΕ – ΟΤΑ, με θέμα τις ιδιαιτερότητες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Επίσης επισημαίνουν πως η κινητικότητα με τον τρόπο που εφαρμόζεται διαλύει τους Δήμους.

Τέλος, απαιτούν την απόσυρση της τροπολογίας Γεροβασίλη για την κατά προτεραιότητα τοποθέτηση προϊσταμένων στα ΚΕΠ και την ισότιμη μεταχείριση των εργαζομένων του κλάδου ΔΥΠ με άρση του αποκλεισμού μετακίνησης τους και την ισότιμη συμμετοχή τους στην διοικητική ιεραρχία σε όλες τις θέσεις με βάση τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.»

seda