ΣΤΟΛΙΣΑΜΕ ΤΑ ΔΕΝΤΡΑ ΜΑς ΚΑΙ ΦΕΤΟΣ

                                          ΣΤΟΛΙΣΑΜΕ ΚΑΙ ΦΕΤΟΣ… ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΚΑΛΑ ΝΑ ΞΑΝΑΣΤΟΛΙΣΟΥΜΕ

                                 Κ Α Λ Ε Σ   Γ Ι Ο Ρ Τ Ε Σ

                                         ΤΟ ΔΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΤΗ ΛΙΟΣΙΩΝ …..

 

ΚΑΙ ΤΟ ΔΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΟΤΖΙΑ 

 

haris