ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΜΟΙΡΑΣΜΑ ΔΩΡΩΝ

  Λόγω της τρίωρης Στασης Εργασίας και της συγκέντρωσης

που έχουν εξαγγελθεί για την Τετάρτη 16/12/2015

από τα Σωματεία του Δήμου,

ενημερώνουμε  τα μέλη του ΣΕΔΑ ότι

τα  εορταστικά δώρα θα μοιραστούν: 

Την Tετάρτη :  μετά την λήξη της Στάσης Εργασίας (από 1.00 μ.μ. έως 2.00 μ.μ)

 ενώ

την Πέμπτη και την Παρασκευή θα μοιράζονται κανονικά από τις 9.00 π.μ. έως  1.00 μ.μ. 

haris