ΣΕΔΑ-ΕΝΤΥΠΟ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ

Το έντυπο για τις μετακινήσεις απο την 6 π.μ. Απαραίτητη η ταυτότητα η το διαβατήριο κατα την μετακίνηση. Πρόστιμο 150 ευρώ για άσκοπες μετακινήσεις. Οι τρόποι εργασίας συνεχίζονται κανονικά όπως έχουν ρυθμιστεί απο την προηγούμενη εβδομάδα. Το πρωί η προσέλευση γίνεται στην εργασία με υπεύθυνη δήλωση, στην επιστροφή χρειάζεται να εχει στμπληρωθεί το ‘εντυπο Α. Εάν υπάρξει εγκύκλιος απο τον δήμο θα αναρτηθεί. Ιδιαίτερη ενημέρωση δεν έχουμε. Εάν υπάρξει θα σας ενημερώσουμε. Οταν δεν βρισκόμαστε στην δουλειά ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ. Βασ. Πολυμερόπουλος

Η σχετική φόρμα – εδώ – (Διαθέσιμο από την Κυριακή το βράδυ)

seda