ΣΕΔΑ

Ίδε ο υιός του θεού ο αίρων την αμαρτία του κόσμου. Για να ακολουθήσει αύριο “η ζωή εν τάφω” και το  “ω γλυκύ μου έαρ γλυκύτατο μου τέκνο.”

seda