ΣΕΔΑ

Ίδε ο υιός του θεού ο αίρων την αμαρτία του κόσμου. Για να ακολουθήσει αύριο «η ζωή εν τάφω» και το  «ω γλυκύ μου έαρ γλυκύτατο μου τέκνο.»

seda