ΣΕΔΑ-ΝΕΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΕΣ

Αναπροσαρμογές στη λειτουργία των υπηρεσιών ανάλογα με τις διαμορφούμενες ανάγκες στον χώρο των Ο.Τ.Α.

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε το συγκεκριμένο άρθρο.

Άρθρο epolis

seda