ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΕΔΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ

                             

                                        ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ


O Σύλλογος Εργαζομένων του Δήμου Αθηναίων σε ειδική συνεδρίαση ασχολήθηκε μόνο με τον Οργανισμό Λειτουργίας του Δήμου και αφού έλαβε υπ όψιν όλες τις προτάσεις οι οποίες είχαν κατατεθεί, τη συσσωρευμένη εμπειρία του Συλλόγου από τη δημιουργία των προηγουμένων Οργανισμών και τις πραγματικές ανάγκες του Δήμου, θα ήθελε να επισημάνει ορισμένα από τα προβλήματα τα οποία εμφανώς έχουν ανακύψει και τα συμπεράσματα στα οποία κατέληξε.
Γενικές επισημάνσεις :
1. Η Επιτροπή που είχε συσταθεί για την επεξεργασία του Οργανισμού και την δημιουργία της νέας πρότασης συνεδρίασε μόνο μία φορά και έκτοτε δεν ξανασυνεδρίασε. Συνέπεια αυτού είναι η συγκεκριμένη πρόταση του Οργανισμού να μην έχει καμία σχέση με την Επιτροπή. Η εγκύκλιος του Γενικού Γραμματέα στην οποία αναφέρεται ότι ο Οργανισμός είναι δημιούργημα της προαναφερόμενης Επιτροπής και έπρεπε να λάβουν γνώση όλοι οι εργαζόμενοι ενυπογράφως δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα.
2. Η διαμόρφωσή του έγινε “εν κρυπτώ και παραβύστω” πίσω από κλειστές θύρες προσπαθώντας να μην υπάρχει καμία διαρροή, προφανώς φοβούμενοι τους εκπροσώπους των εργαζομένων (δείχνει και μία αντίληψη αυτό) και συγχρόνως γίνονταν ακατανόητες επιλεκτικές διαρροές και διαβουλεύσεις.
3. Πρόθεση της Δημοτικής Αρχής όπως ειπώθηκε στην πρώτη και μοναδική συνεδρίαση της Επιτροπής του Οργανισμού από τον Γενικό Γραμματέας ήταν να γίνουν διορθωτικές παρεμβάσεις στον υπάρχοντα Οργανισμό μετά την εμπειρία λειτουργίας του για δύο χρόνια περίπου και όχι ολική αναδιάρθρωση. Στο σχέδιο Οργανισμού που κατατίθεται γίνεται ολική αναδιάρθρωση.
4. Απόφαση ή πρόθεση της Επιτροπής του Οργανισμού ήταν να καταργηθούν τα Γραφεία του υπάρχοντος Οργανισμού και να λειτουργήσουν μόνο τα 4 – 5 απολύτως απαραίτητα. Στο σχέδιο του Οργανισμού υπάρχουν 29 !!!!!! Γραφεία (εκ των οποίων τα 9 στην Δ/νση Δημ. Αστυνομίας).
5. Στον υπάρχοντα Οργανισμό είναι 126 Τμήματα, στον νέο Οργανισμό 119 Τμήματα, στον Οργανισμό του Δήμου Θεσσαλονίκης με 40% περίπου των εργαζομένων του Δήμου Αθηναίων 155 Τμήματα, στον Οργανισμό του Δήμου Ηρακλείου με το 15% περίπου των εργαζομένων του Δήμου της Αθήνας 65 Τμήματα κ.λ.π.
6. 22 Διευθύνσεις στο Δήμο Αθηναίων, 16 στο Δήμο Θεσσαλονίκης, 13 στο Δήμο Ηρακλείου κ.λ.π.
7. Δεν υπάρχει εισηγητική έκθεση από τον Δήμο για τους στόχους του καινούργιου Οργανισμού.

Συμπέρασμα :
Υπάρχει κάποιος λόγος πρακτικός, οικονομικός ή λειτουργικός ώστε να υπάρχει τέτοια συρρίκνωση των θέσεων ευθύνης στον Δήμο της Αθήνας εν σχέση και με τα Δημοσυντήρητα αλλά και συγκριτικά με όλους τους υπόλοιπους Δήμους της χώρας ; Είναι απαραίτητο και απολύτως λογικό να γίνει αύξηση τουλάχιστον κατά 2 ή 3 των Διευθύνσεων και κατά 10- 15 των Τμημάτων λαμβάνοντας υπ΄όψιν και την αναλογία εργαζομένων προς θέσεις ευθύνης αλλά και διεκδικητών προς τις υπάρχουσες θέσεις ευθύνης.

Tεχνικές επισημάνσεις :
1. Δημιουργούνται Υπερδιευθύνσεις χωρίς συνεκτικότητα, χωρίς συνάφεια αντικειμένου, χωρίς στρατηγική (Δ/νση Δημ. Περιουσίας, Δ/νση Δημ. Προσόδων, Δ/νση Κτηριακής Υποδομής, Δ/νση Σχεδίου Πόλεως) αλλά με συρραφή αρμοδιοτήτων και χώρων.
2. Διαρθρώνονται μεγάλα μη λειτουργικά τμήματα(Τμήματα του Δήμου έχουν τον ίδιο αριθμό προσωπικού που έχουν Γενικές Δ/νσεις σε Υπουργεία !!!) τα οποία και δυσλειτουργικά είναι και αντίκεινται σε όλες τις αντιλήψεις περί αποτελεσματικής Διοικήσεως.
3. Αυτοτελή τμήματα τα οποία πάντοτε αποτελούν προβληματικά πεδία ή έχουν ανεξέλεγκτα πεδία δράσης ή κυρίως είναι έρμαια των διαφόρων ειδικών «συμβούλων» κ.λ.π.
4. Δημιουργείται Δ/νση Μηχανολογικού και μάλιστα με δυνατότητα δικών της διαδικασιών όσον αφορά τις προμήθειες όταν πριν από 2,5 χρόνια οι ίδιοι άνθρωποι, η ίδια Δημοτική Αρχή είχε κάνει αγώνα καταργήσεως ως πηγή κακοδαιμονίας και όχι μόνο (η δημιουργία αυτής της Δ/νση αν και δεν θέλουμε να λάβουμε υπ΄ όψη ψιθύρους ή φήμες προσομοιάζει καθαρά ως φωτογραφική ή χαριστική).
5. Υπάρχει προχειρότητα στη δημιουργία του Οργανισμού, ακόμα και στη γραφή του, με συρραφή κειμένων, αλληλοεπικαλύψεις π.χ. (α) στη Δ/νση Πρασίνου :
O νέος Οργανισμός ζητά συνεργασία των Διαμερισμάτων με το Τμήμα Υψηλών Δέντρων παρότι το έχει καταργήσει β) Τα ΣΕΔ τα ενσωματώνει στα ΚΕΠ αλλά έχει ξεχάσει και αρμοδιότητες των ΣΕΔ στις διάφορες κοινότητες γ) τις Προμήθειες των Δ/νσεων τις μεταφέρει στην αρμόδια Δ/νση «αλά κάρτ» ορισμένες όμως είτε δεν μεταφέρθηκαν είτε ξεχαστήκανε να μεταφερθούν δ) στη Δ/νση Δημοτικής Περιουσίας αλληλοεπικάλυψη αρμοδιοτήτων και συναρμοδιότητα με τεχνικές Δ/νσεις κ.λ.π.
6. Το Τμήμα Δημοτικού Συμβουλίου εντάσσεται στη Δ/νση Εσωτερικού Ελέγχου. Δεν υπάρχει συνάφεια αντικειμένου και έχουμε περίπου το φαινόμενο να είναι ο ελέγχων και ο ελεγχόμενος στον ίδιο χώρο.
7. Το Ιστορικό Αρχείο το θέτει στην Δ/νση Σχεδίου Πόλεως. Καμμία συνάφεια. Είτε πρέπει να παραμείνει ως ανεξάρτητο τμήμα (αν και η θέση μας είναι εναντίον των ανεξαρτήτων τμημάτων) είτε πρέπει να δημιουργηθεί μία Δ/νση στην οποία μπορούν να συγκεντρωθούν ανεξάρτητα τμήματα με αντικείμενο την άμεση ή έμμεση λειτουργία του Γραφείου του Δημάρχου (Δ/νση Δημοσίων Σχέσεων ή οποιασδήποτε άλλης διατύπωσης) .
8. Υπάρχουν Τμήματα τα οποία αποτελούνται από Γραφεία (Δημοτική Αστυνομία) ως τα Τμήματα να είναι Ομοσπονδία Γραφείων και όχι ενιαίος χώρος δράσης.
9. Η Δημοτική Αστυνομία αντί να γίνει προσπάθεια στην κατεύθυνση της ενσωμάτωσής της στην Τ.Α., ο Οργανισμός κινείται στην αντίθετη κατεύθυνση με περίεργη δομή, τάσεις ανεξαρτητοποίησης και χωρίς ποτέ στην Επιτροπή να έχει γίνει η παραμικρή συζήτηση για τη συγκεκριμένη Δ/νση.
10. Η Δ/νση Καθαριότητος με την Διαμερισματική δομή την οποία προωθεί ο νέος Οργανισμός μας γυρίζει στη διάρθρωση της Καθαριότητος πριν μία 15ετία, σε εποχές δηλαδή και γεγονότα τα οποία προσπαθούμε να διαγράψουμε από τη μνήμη μας.
11. Δημιουργείται Τμήμα Βεβαίωσης Εσόδων στη Δ/νση Δημοτικών Προσόδων. Γίνεται Υπερσυγκέντρωση όλων των ετερόκλητων βεβαιώσεων του Δήμου σε ένα Τμήμα, με πιθανή αδυναμία λειτουργίας του και ως εκ τούτου ίσως υπάρξει μεταβίβαση των αρμοδιοτήτων του σε άλλο φορέα διαχείρισης εκτός του Δήμου.
12. Η κατάργηση των Γραφείων Κίνησης και ιδιαίτερα της Δ/νσης Πρασίνου θα δημιουργήσει τεράστια προβλήματα στις Υπηρεσίες όσον αφορά τον προγραμματισμό και την εκτέλεση των εργασιών τους.
13. Στη Δ/νση Επιχειρησιακού Σχεδιασμού, στο προσχέδιο, δεν προκύπτει ότι μπορεί να αναπτύξει εφαρμογές αλλά ούτε και να έχει σαφή και αποκλειστική γνώμη για όσες ζητούνται από τις υπηρεσίες
14. Η κατάργηση του Τμήματος Οργάνωσης, Ποιότητας και Αποτελεσματικότητας της Δ/νσης Επιχειρησιακού Σχεδιασμού το οποίο είχε δημιουργηθεί στον προηγούμενο Οργανισμό για την αξιολόγηση των δομών – και όχι μόνο- του Δήμου θα οδηγήσει στην εκχώρηση της αξιολόγησης σε φορείς – εταιρείες εκτός του Οργανογράμματος του Δήμου, όπως ήδη έγινε πριν από 2 μήνες, κόστισε 24.000 περίπου ευρώ και ακόμη περιμένουμε να δούμε τη μελέτη που θα εκπονούσε.
15. Η διαφορετική κατανομή των επτά Διαμερισμάτων σε τμήματα διαφορετικά σε κάθε Δ/νση που έχουν αντίστοιχες υπηρεσίες δημιουργούν προβλήματα στους δημότες και στην οποιαδήποτε έννοια αποκέντρωσης υποτίθεται θέλει να προωθήσει ο Οργανισμός.

Οι προαναφερόμενες παρατηρήσεις είναι ένα μικρό μέρος από τις επισημάνσεις τις οποίες κάνουμε για τον Οργανισμό αν και υπάρχει σωρεία και άλλων ακόμη τόσο από τον Σύλλογο όσο και από συναδέλφους οι οποίοι έχουν κάνει ουσιαστικές παρεμβάσεις όπως : η κατάργηση του Τμήματος κλάδευσης υψηλών δέντρων της Δ/νσης Πρασίνου, η ασάφεια η οποία υπάρχει όσον αφορά τον ορισμό της λέξης «μνημείο», η ασάφεια αρμοδιοτήτων και η αναγκαιότητα επαναδιατύπωσή των στη Δ/νση Σχεδίου Πόλεως κ.λ.π.
Η θέση του Συλλόγου
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου ξεκαθαρίζει ότι οι εκπρόσωποι του ουδεμία ουσιαστική συμμετοχή είχαν στην διαμόρφωση του Οργανισμού και στην Επιτροπή η οποία δεν λειτούργησε, εν αντιθέσει με όλους τους προηγούμενους Οργανισμούς οι οποίοι είχαν μορφοποιηθεί συλλογικά από αντίστοιχες Επιτροπές.
Δεν θέλουμε να υπεισέλθουμε στην συζήτηση ποιος , πως ή από ποιούς διαμορφώθηκε ο συγκεκριμένος Οργανισμός, όμως θεωρούμε ότι έχει τεράστια προβλήματα τεχνικά, διαρθρωτικά και πρακτικά και η διαβούλευση είναι μία καλή ευκαιρία να υπάρξει μία ουσιαστική παρέμβαση στο συγκεκριμένο προσχέδιο.
Δεν είναι δυνατόν σε καμία περίπτωση να παραβλέψουμε κραυγαλέες περιπτώσεις ανομοιογένειας όπως η Δ/νση Δημοτικής Περιουσίας μαζί με τα Κοιμητήρια και τα προβλήματα τα οποία θα δημιουργηθούν πέραν από τους αβάσιμους ή μή ψιθύρους που κυκλοφορούν. Διευθύνσεις όπως η Δ/νση Σχεδίου Πόλεως και η Δ/νση Κτηριακής Υποδομής αντί να λύνουν προβλήματα θα δημιουργήσουν αδιέξοδα και την ανάγκη άμεσης αναδιάρθρωσης του Οργανισμού.
Παρεμβάσεις όπως η κατάργηση του Τμήματος Υψηλών δέντρων η δημιουργία ενιαίου Τμήματος βεβαιώσεων ή η μορφοποίηση στην Καθαριότητα του Τμήματος Οδοκαθαρισμού της 1ης Κοινότητος παραπέμπουν ευθέως σε ιδιωτικοποιήσεις.
Ο Οργανισμός μετά και τις παρατηρήσεις οι οποίες συνολικά έχουν γίνει διότι αυτό ακριβώς είναι το νόημα της διαβούλευσης θα πρέπει να αποσυρθεί για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα , να ληφθούν υπ΄ όψη οι παρατηρήσεις από την Επιτροπή και όχι από «πεφωτισμένους» ( εάν θέλει η Δημοτική Αρχή ας την αλλάξει ή ας την διευρύνει) και τότε θα πρέπει να επανέλθει ως ένας Οργανισμός λειτουργικός ο οποίος θα είναι ένα εργαλείο για την λειτουργία και την αναδιάρθρωση των υπηρεσιών του Δήμου στην κατεύθυνση της ουσιαστικότερης συνεργασίας μεταξύ των υπηρεσιών και της εξυπηρέτησης των δημοτών.
Ο συγκεκριμένος Οργανισμός εάν δεν παγώσει – αποσυρθεί και αναδιαρθρωθεί θα είναι ο πλέον δυσλειτουργικός Οργανισμός των πολλών τελευταίων ετών του Δήμου παρότι η πληθώρα των παρατηρήσεων και των σοβαρών παρεμβάσεων δίνει την δυνατότητα μετά τη διαβούλευση να δημιουργηθεί ένας λειτουργικός και αξιοποιήσιμος από τις Υπηρεσίες Οργανισμός.
Οι παρατηρήσεις οι οποίες προαναφέραμε όπως και οι απόψεις που καταθέτουμε σε καίρια θέματα (αύξηση Τμημάτων και Δ/νσεων, κατάργηση Γραφείων, διαχωρισμός Δ/νσεων μαμούθ κ.λ.π.) έχει την έννοια της κατάδειξης του πλήθους των προβλημάτων που έχει ο Οργανισμός σε διάφορα επίπεδα, την αναγκαιότητα η Επιτροπή να τον αναδιαμορφώσει παγώνοντάς τον ή αποσύροντάς τον για ένα μικρό χρονικό διάστημα και δεν έχει την έννοια της καταγραφής παρατηρήσεων ή διαφωνιών προς διόρθωση του συγκεκριμένου κειμένου.
Εάν γίνουν απλές διορθώσεις στο συγκεκριμένο κείμενο θα έχει απλά προστεθεί ένα ακόμη λάθος σε μία εξαρχής προβληματική , λανθασμένη και πρώτη φορά ακολουθούμενη τακτική δημιουργία Οργανισμού.

Παρατήρηση: κρατάμε επιφυλάξεις όσον αφορά την νομιμότητα της διαβούλευσης διότι λείπει από τον οργανισμό το μέρος εκείνο που αναφέρεται στις θέσεις κατά ειδικότητα των μονίμων και αορίστου χρόνου εργαζομένων, ο αριθμός των θέσεων ανά κλάδο και οι ειδικότητες των προϊσταμένων των οργανικών μονάδων.

haris