ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΨΥΚΤΕΣ ΚΑΙ ΝΕΡΟ

 Προσφορά της εταιρείας Rain Bow  ( για προμήθεια ψυκτών και νερού) στον ΣΕΔΑ για τα μέλη του.

haris