ΠΟΡΕΙΑ 17/10/2019

Από τη σημερινή πορεία της ΠΟΕ-ΟΤΑ, στο κέντρο της Αθήνας.
Δεν υπήρξε συνάντηση με την πολιτική ηγεσία, αλλά και ο κόσμος βρισκόταν σε αναντιστοιχία με το μέγεθος του προβλήματος το οποίο εμφανίζεται.

seda