ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

Σ. Ε. Δ. Α. 

        ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

 

       Προς επιβεβαίωση όσων ειπώθηκαν από τον Σύλλογο στη συνέλευση και επειδή είπαμε ότι θα καταθέσουμε και παραδείγματα, για να έχουν γνώση οι συνάδελφοι, βάση του επισήμου προσχεδίου της συγκυβέρνησης, παραθέτουμε  πίνακες παραδειγμάτων – οι οποίοι εκδόθηκαν από την ΑΔΕΔΥ – και στους  οποίους δεν αναφερθήκαμε στη συνέλευση χάριν του χρόνου.    

       Από αυτά τα παραδείγματα είναι εμφανές ότι η μείωση των συντάξεων είναι της τάξεως του 25 έως και 35%.

 

 

haris