ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

 

Σ.  Ε.  Δ.  Α.
 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΤΗΛ. : 210 5277219 – FAX : 210 5278052
EMAIL : seda@cityofathens.grΗλεκτρ. Δ/νση : www.seda.gr
 
 
                                                                Αθήνα : 16– 3 – 2011
 
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Συνάδελφοι,
        Τις τελευταίες ημέρες ορισμένοι Δημοτικοί και Κοινοτικοί Σύμβουλοι θεωρώντας προφανώς ότι είναι μέρος της Διοικητικής μηχανής του Δήμου προχώρησαν σε ελέγχους και παρεμβάσεις στο έργο των εργαζομένων.
        Δεν είναι δικό μας έργο να υποδείξουμε στους Συμβούλους  ποιές είναι οι αρμοδιότητές τους και σε ποιο σημείο αυτές σταματούν.
        Εμείς όμως ξεκαθαρίζουμε ακόμη μία φορά προς τους πάντες ότι η διοίκηση του Δήμου και των εργαζομένων ανήκει στη διοικητική πυραμίδα όπως έχει διαμορφωθεί από τους Δημοτικούς Κώδικες .
        Η κορυφή της διοικητικής πυραμίδας είναι ο Γενικός Γραμματέας, την πολιτική ευθύνη για κάθε χώρο έχει ο αρμόδιος αντιδήμαρχος και την συνολική ευθύνη έχει ο Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο.
        Κανένας πολιτικός παράγων του Δήμου δεν μπορεί να υπεισέρχεται στη Διοίκηση και ουδεμία επαφή μπορεί να έχει με τους εργαζόμενους για το πώς και με ποιόν τρόπο εκτελούν τα καθήκοντά τους.
        Η οποιαδήποτε παρέμβασή τους μπορεί να απευθύνεται στον Γενικό Γραμματέα ή στον Δήμαρχο. Σε κανέναν άλλο.
        Η διοίκηση του Δήμου είναι υποχρεωμένη να προασπίσει την ανεξαρτησία της λειτουργίας της  από αυθαίρετες ή λόγω άγνοιας παρεμβάσεις από τον οποιονδήποτε.
        Οι εργαζόμενοι μπορούν να παρέχουν οποιαδήποτε πληροφορία με ευθύνη τους στους Δημ. Συμβούλους. Καμία όμως παρέμβαση , έλεγχος ή υπόδειξη δεν μπορεί να γίνει από αυτούς σε κανένα χώρο και σε κανέναν εργαζόμενο.
        Εμείς μπορούμε να αντιληφθούμε την έλλειψη γνώσης από τον οποιοδήποτε , καλό όμως είναι να προηγείται η πληροφόρηση για κάθε ενέργεια πριν βρεθούμε στη δυσάρεστη θέση να κάνουμε δραστικότερες παρεμβάσεις.
         
 
         
 
H ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 

ΕΛΕΝΗ ΒΕΛΛΙΑΝΙΤΗ                 ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΟΛΥΜΕΡΟΠΟΥΛΟΣ           

haris