ΝΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΕ ΟΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η ΠΟΕ-ΟΤΑ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ:

ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΠΙΟ ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΠΙΟ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΑ

ΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ – ΑΠΟΧΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΟΛΗ Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΕ ΟΤΑ

 

seda